Holding Institution: Державний архів Сумської області
 1. Ямпільське районне поліцейське управління с. Ямпіль Ямпільського району Сумської області

  Наказ фельдкоменданта про утворення продовольчих управлінь і закупочних комісій. Списки, анкети робітників Свеського лісництва, районного сільгоспвідділу. Зошити реєстрації виданих паспортів і особистих посвідчень. Відомості про облік німецьких солдат в м. Середино-Буда - вказано місцезнаходження кладовища, прізвище, ім'я, дата народження і смерті. Список поліцаїв Ямпільського району. Лист з Уфи до партизанського загону Тібіди для Володі Пилипця - про боротьбу та гордість. Акти опису майна евакуйованих комуністів. Списки заарештованих, протоколи допитів партизан, списки розстріляних. Відомо...

 2. Грунська районна управа с. Грунь Грунського району Сумської області

  Розпорядження про податки, вилучення землі у партизанських родин та червоноармійців, заборону торгувати на базарах продуктами харчування, репресії проти осіб, що не виїхали до Німеччини. Постанова Головнокомандуючого Південної армії про стягнення податків. Тимчасові посвідчення, списки на оподаткування, списки поліцаїв та працівників районної управи. Тимчасові свідоцтва власників підприємств Грунського району. Списки осіб, виділених в допоміжний загін по сільських управах Грунського району. Списки кустарів. Відомості нарахування заробітної плати працівникам.

 3. Сидоровояружська сільська управа с. Сидорова Яруга Великописарівського району Сумської області

  Указ начальника генерального штабу німецько-фашистської армії про трудову повинність в прифронтовій зоні. Постанови про податки, внесення грошового внеску, обов'язкове відвідування школи, перейменування колгоспів на громадські господарства. Звіти про виконання планів поставок продуктів харчування для німецької армії, наявність зерна, худоби. Списки вивезених до Німеччини та список поліцаїв. Наказ про надання списків євреїв

 4. Сумська міська управа м. Суми Сумської області.

  Списки робітників і службовців м. Суми на продуктові картки. Список громадян, що не підлягають відправці на роботу. Накази та списки адвокатів правового відділу. Про наділення громадян городами та оренду землі. Прибуткові ордери, відомості нарахування заробітної плати. Цивільні справи - аліменти, встановлення дати народження, майно. Положення про правовий відділ при бургомістрі. Протокол засідання правового відділу. Дисциплінарна справа на адвоката Петрова. Юридична частина при бургомістрі. Судові справи, накази, списки співробітників.

 5. Охтирська районна управа м. Охтирка Охтирського району Сумської області

  Накази про здачу зброї в поліцію, притягнення до відповідальності старост сіл і голів громадських господарств. Списки на одержання хлібних карток та продуктових карток, постанова про податки, реєстрацію молоді. Учбові плани та програми для початкових та 7-річних шкіл, зокрема, програма з вітчизнознавства. Навчальний план початкової школи. Відомості нарахування заробітної плати працівникам установ та підприємств Охтирського району

 6. Охтирська міська управа м. Охтирка Охтирського району Сумської області.

  Постанови про податки, повернення майна репресованим, доповіді про боротьбу з партизанами, облік населення, списки жителів м. Охтирки, свідоцтва про народження. Списки завербованих до Німеччини, списки військовополонених. Вистави міського театру. Домові книги м. Охтирки. Списки поліцаїв. Доповідь начальника поліції бургомістру про створення поліції Гема. Списки родин завербованих до Німеччини на одержання хлібних карток. Список виїхавших до Німеччини. Відомості нарахування заробітної плати

 7. Ободівська сільська управа с. Ободи Хотінського району Сумської області

  Постанови, розпорядження ортскомендатури, районної управи, сільськогосподарського керівника про сплату сільськогосподарського податку, реєстрацію комуністів, комсомольців і єврейського населення, поставку продуктів харчування для німецької армії, відправку громадян на роботу до Німеччини. Списки членів господарства, поліцейських, жителів. Відомості нарахування заробітної плати

 8. Луциківська районна управа с. Луциківка Штепівського району Сумської області.

  Постанови, розпорядження ортскомендатури, бургомістра району, районної управи про діяльність бургомістрів сіл, вивезення робочої сили до Німеччини, здачу продуктів харчування для німецької армії, збір податку. Списки працівників Штепівської торфартілі. Списки населення. Списки військовополонених. Відомості нарахування заробітної плати вчителям

 9. Кролевецький магістрат м. Кролевець Кролевецького району Сумської області

  Накази, відношення старшини району, ортскомендатури про нагородження осіб за участь в боротьбі з партизанами, відведення землі громадянам, поставки шерсті. Анкети, автобіографії і списки старост, поліцейських, громадян, прийнятих на роботу. Книги посімейного перепису населення міста Кролевця. Заяви розкуркулених. Наказ про призначення пенсії сім'ї поліцая, вбитого партизанами, список загиблих поліцаїв. Списки комуністів м. Кролевця та району

 10. Собичівська сільська управа с. Собичеве Шосткинського району Сумської області.

  Постанови, накази, розпорядження, оголошення фельдкоменданта, бургомістра району, обласного українського земельного управління про розстріл громадян за нездану зброю, ізоляцію єврейського населення, поставки продуктів для німецької армії, податки. Книга реєстрації виданих паспортів. Список осіб завербованих в Німеччину

 11. Шалигинське районне управління Української допоміжної охоронної поліції с. Шалигине Шалигинського району Сумської області

  Відношення районного управління поліції про пред'явлення списків працівників підприємств і установ, комуністів також інших громадян, які вороже відносились до німецько-фашистських загарбників. Протоколи допитів громадян. Списки робітників поліції, партизан, комуністів, комсомольців і інших радянських громадян, завербованих до Німеччини, старост убитих партизанами, сімей партизан

 12. Смілівська районна управа с. Сміле Смілівського району Сумської області.

  Накази, постанови уповноваженого німецького командування, старшини району про проведення сільськогосподарських робіт, поставки продуктів для німецької армії, штрафи за невиконання державних поставок. Списки робітників і службовців, громадян вивезених на роботу до Німеччини. Авансовий звіт. Матеріали записів актів громадянського стану. Свідоцтва про смерть, паспорти померлих. Довідки на дозвіл вступити до шлюбу

 13. Шосткинське районне управління Української допоміжної поліції Сумської міської управи м. Шостка Шосткинського району Сумської області.

  Протоколи допитів партизан, анкети. Список поліцаїв та старост, убитих та поранених в боротьбі з партизанами. Акт про напад партизан в с. Чапліївка, с. Собичево. Заяви про прийом в поліцію. Облікові картки комуністів, списки комуністів, доноси на громадян, видача єврейської родини, рапорти про боротьбу з партизанами. Особова справа поліцая.

 14. Лебединська міська управа м. Лебедин Лебединського району Сумської області.

  Списки робітників на продуктові картки, списки поліцаїв, осіб, які були відправлені на роботи до Німеччини. Копії нотаріальних записів про народження (поновлені). Постанови про оподаткування, організацію тимчасових судів, реєстрацію, призначення допомоги сім'ям завербованих до Німеччини. Відомості нарахування заробітної плати

 15. Хотінська районна управа с. Хотінь Хотінського району Сумської області.

  Списки вивезених до Німеччини та їх сімей, накази на допомогу виїхавшим по с. Склярівка. Відомості на виплату допомоги сім'ям вивезених до Німеччини. Список старост та секретарів. Протоколи засідань. Списки громадян с. Кровне, Склярівської, Руднівської, Миколаївської сільських управ, с. Ободи, с. Хотінь. Заяви, податки.

 16. Глухівська військова комендатура м. Глухів Глухівського району Сумської області.

  Відношення районної управи, заяви громадян про видачу дозволу на право користування зброєю і право виходу в нічне місто, повернення веломашин. Лист Глухівської повітової поліції до коменданта м. Глухова - про організацію для поліцаїв курсів німецької мови. Заяви військовому коменданту про зачислення до української добровільної армії. Донесення про напад партизан в с. Землянка

 17. Конотопська міська управа м. Конотоп Сумської області.

  Розпорядження старшини району про введення карткової системи на розподіл продуктів, відомості по обліку кадрів. Накази про прийняття та звільнення робітників з роботи. Заяви громадян про відведення земельних ділянок під городи. Анкети громадян бажаючих отримати городи. Матеріали про Конотопський історичний архів - штати, ремонт, акт прийому документів, кошторис.

 18. Ямпільська районна управа с. Ямпіль Ямпільського району Сумської області.

  Накази, розпорядження, відношення районного сільськогосподарського коменданта, сільгоспуправління, старшини району про проведення весняних польових робіт, ремонт сільськогосподарських машин, поставки продуктів для німецької армії. Відомості перепису населення. Списки поліцейських, старост, громадян, які були відправлені на роботу до Німеччини.

 19. Кролевецьке районне управління Української допоміжної охоронної поліції м. Кролевець Кролевецького району Сумської області

  Наказ начальника служби про арешт за неявку на патрульну службу. Відношення старшини району, начальника управління округу про створення в Кролевецькому районі допоміжної поліції. Списки поліцейських, активних партизан заарештованих поліцією, військовополонених. Протоколи допитів. Списки партизан

 20. Хижківська сільська поліція с. Хижки Конотопського району Сумської області

  Накази, розпорядження Конотопського поліцейського управління про курси поліцаїв, впорядкування могил поліцаїв, нагородження осіб, які активно боролися з партизанами, перехід поліцейських на казармений режим, відправлення військовополонених в Конотопський табір, описування майна активістів. Журнали обліку караульних чергувань поліції с. Хижки