Holding Institution: Державний архів Сумської області
 1. Путивльська поліція 'Гема' м. Путивль Путивльського району Сумської області

  Списки працівників поліції 'Гема'. Списки охоронників Путивльської поліції, поліцаїв по селах Путивльського району, солдат жандармерії, громадян, які переховувалися від вербування до Німеччини. Автобіографії поліцаїв. Акти на знищення голубів.

 2. Шалигинське районне управління Української допоміжної охоронної поліції с. Шалигине Шалигинського району Сумської області

  Відношення районного управління поліції про пред'явлення списків працівників підприємств і установ, комуністів також інших громадян, які вороже відносились до німецько-фашистських загарбників. Протоколи допитів громадян. Списки робітників поліції, партизан, комуністів, комсомольців і інших радянських громадян, завербованих до Німеччини, старост убитих партизанами, сімей партизан

 3. Кролевецьке районне управління Української допоміжної охоронної поліції м. Кролевець Кролевецького району Сумської області

  Наказ начальника служби про арешт за неявку на патрульну службу. Відношення старшини району, начальника управління округу про створення в Кролевецькому районі допоміжної поліції. Списки поліцейських, активних партизан заарештованих поліцією, військовополонених. Протоколи допитів. Списки партизан

 4. Ортскомендатура Ямпільського району с. Ямпіль Ямпільського району Сумської області.

  Накази ортскоменданта, начальника сільськогосподарського управління про розподіл агрономів для проведення контролю по весняній сівбі, встановлення розпорядку робочого дня по майстерні МТС. Списки поліцейських. Заяви громадян про пільги на податки

 5. Ямпільська районна управа с. Ямпіль Ямпільського району Сумської області.

  Накази, розпорядження, відношення районного сільськогосподарського коменданта, сільгоспуправління, старшини району про проведення весняних польових робіт, ремонт сільськогосподарських машин, поставки продуктів для німецької армії. Відомості перепису населення. Списки поліцейських, старост, громадян, які були відправлені на роботу до Німеччини.

 6. Шосткинська міська і районна управи м. Шостка Сумської області.

  Розпорядження німецької комендатури, районної і міської управи про реєстрацію населення, вербування чоловіків в допоміжну дружину на каторжні роботи в Німеччину. Списки поліцейських. Заяви і доноси ст. поліцейського і старости села.

 7. Червоне районне управління Української допоміжної охоронної поліції с. Есмань Сумської області

  Списки громадян, які проживали на окупаційній території та громадян які отримали паспорти

 8. Роменський магістрат м. Ромни Роменського району Сумської області.

  Наказ про міську управу. Накази бургомістра про розстріл організаторів і учасників партизанського руху. Листівка архієпископа Никанора, керуючого Київською єпархією - до Пасхи, антиєврейські листівки

 9. Глухівська військова комендатура м. Глухів Глухівського району Сумської області.

  Відношення районної управи, заяви громадян про видачу дозволу на право користування зброєю і право виходу в нічне місто, повернення веломашин. Лист Глухівської повітової поліції до коменданта м. Глухова - про організацію для поліцаїв курсів німецької мови. Заяви військовому коменданту про зачислення до української добровільної армії. Донесення про напад партизан в с. Землянка

 10. Хижківська сільська поліція с. Хижки Конотопського району Сумської області

  Накази, розпорядження Конотопського поліцейського управління про курси поліцаїв, впорядкування могил поліцаїв, нагородження осіб, які активно боролися з партизанами, перехід поліцейських на казармений режим, відправлення військовополонених в Конотопський табір, описування майна активістів. Журнали обліку караульних чергувань поліції с. Хижки

 11. Путивльське районне управління Української допоміжної охоронної поліції м. Путивль Путивльського району Сумської області.

  Графік чергувань. Списки поліцейських дільниць Путивльського району і осіб, прийнятих на роботу в поліцію. Заява редактора газети 'Путивлянин' в районну поліцію про напад на друкарню солдат мад'яр

 12. Липоводолинська районна управа с. Липова Долина Липоводолинського району Сумської області

  Цивільні справи по позовах про виплату аліментів, повернення майна, повернення одягу.

 13. Конотопський міський архів Конотопської міської управим. Конотоп Сумської області

  Анкети працівників архіву. Акт обстеження архіву. Список книг і документів поліції

 14. Тростянецька районна управа м. Тростянець Тростянецького району Сумської області.

  Звіти про прибуток і видачу продуктів. Список осіб, вивезених до Німеччини. Звіти про роботу управи. Відомості нарахування заробітної плати працівникам установ і орга

 15. Ямпільське районне поліцейське управління с. Ямпіль Ямпільського району Сумської області

  Наказ фельдкоменданта про утворення продовольчих управлінь і закупочних комісій. Списки, анкети робітників Свеського лісництва, районного сільгоспвідділу. Зошити реєстрації виданих паспортів і особистих посвідчень. Відомості про облік німецьких солдат в м. Середино-Буда - вказано місцезнаходження кладовища, прізвище, ім'я, дата народження і смерті. Список поліцаїв Ямпільського району. Лист з Уфи до партизанського загону Тібіди для Володі Пилипця - про боротьбу та гордість. Акти опису майна евакуйованих комуністів. Списки заарештованих, протоколи допитів партизан, списки розстріляних. Відомо...

 16. Білицька сільська управа с. Білиця Ямпільського району Сумської області.

  Розпорядження місцевого допоміжного відділу при комендатурі, старшини району про забезпечення безпеки доріг, перепис населення. Списки євреїв, комуністів, громадян, які проживали на ст. Хутір-Михайлівському, військовополонених, поліцейських.

 17. Роменська районна управа м. Ромни Сумської області.

  Листування з старостами сільських управ, районною поліцією про видачу тимчасових посвідчень. Списки і заяви громадян. Персональні посвідчення громадян, списки неблагонадійних та особові посвідчення громадян з літерою 'К' - неблагонадійний.

 18. Шалигинська районна управа с. Шалигине Шалигинського району Сумської області.

  Списки відповідальних працівників населених пунктів Шалигинського району. Списки працівників установ.

 19. Конотопське міське управління Української допоміжної охоронної поліції м. Конотоп Сумської області

  Накази старшини району про проведення паспортизації населення, звільнення та прийом на роботу. Списки, посвідчення особистості та заяви громадян на видачу паспортів. Книги обліку видачі паспортів. Домові книги. Протоколи обшуків. Книга обліку майна поліції. Відомості нарахування заробітної плати працівникам поліції