Запорізька міська управа, м. Запоріжжя Запорізької області

 • Zaporiyhyhia city board, city of Zaporizhzhia
 • Zaporizka miska uprava, m. Zaporizhzhia
 • Запорожская городская управа, г. Запорожье
Identifier
P-1433
Language of Description
English
Dates
1941 - 1943
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1179 files, 3 inventories

Scope and Content

Inventory 1 (Opys 1) contains files with statistical information about population of the city, indicating the national composition (including Jews and Karaites), the number of male and female Jewish population with an indication of the age groups and neighborhoods (files 227, 231); inventory and receipts on the receiving derelict household goods by the warehouse of the city council (files 48, 98, 263); informations about transferring of furniture to the store of city council and acts of its sale with the names of former owners; information about the number of houses and premises, formerly belonged to Jewish families (file 279); applications for the issuance of warrants to the vacated dwellings with the addresses and names of former owners (files 289-291, 295-299, 301, 315, 316, 322, 325, 333, 344).

Conditions Governing Access

Unrestricted access is allowed

Conditions Governing Reproduction

Reproduction is allowed upon permission by the archives administration

Physical Characteristics and Technical Requirements

Physical Characteristics are satisfactory

Archivist Note

Entry added by Mikhail Tyaglyy

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Запорізька міська управа, м. Запоріжжя Запорізької області

 • Zaporiyhyhia city board, city of Zaporizhzhia
 • Запорожская городская управа, г. Запорожье
Identifier
P-1433
Language of Description
Ukrainian
Dates
1941 - 1943
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1179 справ, 3 описи

Scope and Content

Опис 1 включає справи, які, зокрема, містять статистичні відомості про кількість населення міста із зазначенням національного складу (в тому числі євреїв і караїмів), кількості чоловічого і жіночого єврейського населення із зазначенням вікових груп і районів проживання; описи і акти прийому на склад міської управи безхазяйного домашнього майна, відомості надходження меблів в магазин міської управи і акти його реалізації із зазначенням прізвищ колишніх власників; відомості про кількість вільних будинків і житлових приміщень, що раніше належали єврейським родинам. Заяви громадян про видачу ордерів на звільнені житлові приміщення із зазначенням адрес і прізвищ колишніх господарів.

Conditions Governing Access

Доступ до документів без обмежень

Conditions Governing Reproduction

Копіювання дозволяється лише в наукових цілях і з дозволу адміністрації архіву

Physical Characteristics and Technical Requirements

Фізичний стан документів задовільний

Archivist Note

Опис додав Михайло Тяглий

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Запорізька міська управа, м. Запоріжжя Запорізької області

Identifier
P-1433
Language of Description
Ukrainian
Dates
1941 - 1943
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
 • Ukrainian
Source
EHRI

Extent and Medium

1179 files

Scope and Content

Господарські та фінансові плани і звіти міськуправи, промислових підприємств, установ охорони здоров'я, освіти. Документи про постачання продуктами харчування та предметами першої необхідності дитячих садків, шкіл, медичних установ міста. Відомості про результати перепису населення м. Запоріжжя (1942), наявність робочої сили та готової продукції на підприємствах. Штатні розписи та кошториси відділів міської управи, установ і підприємств міста. Свідоцтва про смерть військовополонених, що перебували на території міста. Накази з особового складу, особові справи, відомості нарахування зарплати працівникам міськуправи

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from 'Arkhivy Okupatsii 1941-1944', ed. by Nataliya Makovska

Rules and Conventions

ISAD (G)