městský komisař

Stadtkommissar

Stadtkommissar

Scope Note

  • The head of a town in occupied German territories. Subordinate to a Kreishauptmann.

Stadtkommissar

Városi tisztviselő

Stadtkommissar

Scope Note

  • Commissario (sindaco) di una città nei territori occupati

Stadtkommissar

komisarz miasta

штадткомиссар

štadtkomissar

Stadtkommissar

Штадтскомісар

  • Міській комісар

Štadtskomìsar

  • Mìs'kìj komìsar