Kartoteke

Identifier
RS 002 F. 183-09
Language of Description
Serbian
Dates
1944 - 1948
Level of Description
Series
Languages
  • Serbo-Croatian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1,56 m (13 kutija)

Scope and Content

U sklopu ove serije se nalaze kartoteke lica pod istragom, osuđenih i presuđenih, kao i osoba koje su bile u službi pri policijskim stanicama, komandama mesta, pešadijskim pukovima, vojnim sudovima, raznim vojnim jedinicama i prolaznoj vojsci. U sastavu serije je i kartoteka lica čiji su zločini utvrđeni odlukama Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini. Za svaku osobu naveden je broj odluke, kao i, za većinu, inventarni brojevi dokumenata na osnovu kojih je data odluka doneta. Ova kartoteka se odnosi na zločine počinjene na teritoriji Bačke i Baranje, dok je sledeća u seriji kartoteka Okružnog povereništva u Petrovgradu (danas Zrenjanin), u kojoj su za počinioce zločina u Banatu navedeni lični, kao i podaci o zločinima, dokazima i izrečenim kaznama. Poslednja u seriji je kartoteka sa ličnim podacima osoba koje je Komisija označila kao narodne neprijatelje, uz koje su navedene i informacije o delima za koje se te osobe terete, dokazima i postupcima koji su protiv njih pokrenuti.

System of Arrangement

Kartoteka su sređene po oblastima, potom po vrstama, a unutar njih azbučno po prezimenima.

Physical Characteristics and Technical Requirements

Arhivska građa je na mekim kartonskim karticama.

Finding Aids

  • Sumarni inventar

Archivist Note

Opis izradio Aleksandar Bursać, februar 2024.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0