F odluke

Identifier
RS 002 F. 183-08
Language of Description
Serbian
Dates
1945 - 1947
Level of Description
Series
Languages
  • Serbo-Croatian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2,4 m (20 kutija)

Scope and Content

Unutar serije se nalaze tzv. F odluke, odnosno odluke o utvrđivanju zločina okupatora i njihovih pomagača, koje je Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini donosila na osnovu prikupljenog materijala. Pored podataka o počiniocima i opisa zločina, odluke sadrže i podatke o dokaznom materijalu na osnovu koga su donete.

System of Arrangement

Građa je sređena po brojevima odluka.

Physical Characteristics and Technical Requirements

Arhivska građa je na papiru.

Finding Aids

  • Sumarni inventar

  • Imenski registar u elektronskom obliku

Archivist Note

Opis izradio Aleksandar Bursać, februar 2024.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0