Okružna povereništva i anketne komisije

Identifier
RS 002 F. 183-05
Language of Description
Serbian
Dates
1944 - 1946
Level of Description
Series
Languages
  • Serbo-Croatian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

6,24 m (52 kutije)

Scope and Content

Serija sadrži prepisku organizacionih jedinica Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini: okružnih povereništava, manjeg broja sreskih statističkih veća i mesnih povereništava, te oblasnih anketnih komisija i dela njihovih ekspozitura, kao i Anketne komisije za utvrđivanje zločina u logoru na Sajmištu u Zemunu. Građu serije čine dokumenti neposredno vezani za organizovanje poslovanja ovih jedinica Komisije, nabavku materijala za rad, kadrovska pitanja, komunikaciju unutar Komisije i sa organima uprave i drugo.

System of Arrangement

Serija je sređena po organizacionim jedinicama, godinama i delovodnim brojevima.

Physical Characteristics and Technical Requirements

Arhivska građa je na papiru.

Finding Aids

  • Sumarni inventar

Archivist Note

Opis izradio Aleksandar Bursać, februar 2024.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0