Prijave

Identifier
RS 002 F. 183-04
Language of Description
Serbian
Dates
1944 - 1946
Level of Description
Series
Languages
  • Serbo-Croatian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

36,46 m (302 kutije)

Scope and Content

Unutar serije se nalaze prijave ratnih zločina, koje su po mestima prebivališta žrtava prikupljala mesna povereništva Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini. Prijave su prikupljane na štampanim formularima, u koje su unošeni podaci o počiniocu zločina (ime, prezime, ime oba roditelja, starost, nacionalnost, mesto rođenja, poslednje prebivalište, zanimanje, rang u službi, uloga u izvršenju zločina), žrtvi (ime, prezime, imena roditelja, zanimanje, starost, mesto rođenja, veorispovest, nacionalnost, bračni status, adresa, imena osoba koje je žrtva izdržavala i njihov porodični odnos za žrtvom), zločinu (kada je počinjen, vrsta zločina, vreme i mesto izvršenja, način i sredstva izvršenja, dokazi, opis materijalne štete i njen iznos u novcu), te imena osoba koja su podnela i primila prijavu. Uz prijave, u seriji se nalaze i spiskovi prijava, koji su takođe sastavljani u mesnim povereništvima Komisije, po imenima žrtava.

System of Arrangement

Prijave su sređene azbučno po mestima, a unutar mesta po brojevima iz spiska prijava. U slučaju većih mesta, prijave su najpre razvrstane po odeljcima, tj. rejonima, a potom po brojevima iz spiskova. Spiskovi prijava se nalaze na kraju serije i takođe su sređeni azbučno po mestima.

Physical Characteristics and Technical Requirements

Arhivska građa je na papiru.

Finding Aids

  • Sumarni inventar

  • Spiskovi prijava u elektronskom obliku

Existence and Location of Copies

  • Kopije prijava zločina počinjenih nad Jevrejma nalaze se u Arhivu Jad Vašema.

Note(s)

  • Prijave koje se odnose na žrtve Holokausta ne postoje kao zasebna celina u okviru serije, ali je do pojedinačnih prijava moguće doći preko imena žrtava, pretragom spiskova prijava u elektronskom obliku. Takođe, pošto su sređene po mestima, veći broj prijava koje se odnose na žrtve Holokausta može se naći unutar mesta sa znatnijom predratnom populacijom Jevreja. Podaci o brojnom stanju populacije vojvođanskih Jevreja pre i nakon okupacije, po mestima, iskazani su na stranama 48 i 49 elaborata Anketne komisije za utvrđivanje zločina izvršenih nad Jevrejima. Originalni elaborat se nalazi u Zbirci dokumenata Muzeja Vojvodine; Arhiv Vojvodine ne poseduje kopiju. Elaborat je naknadno objavljen (Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja, priredio Drago Njegovan, Novi Sad, 2011). Značaj prijava je u tome što sadrže lične podatke o žrtvama Holokausta, uključujući i nestale, i to kako pojedince, tako i čitave porodice. Ovo je posledica činjenice da su prijave zločina, u ime žrtava, mogli da podnose i njihovi rođaci, prijateji i komšije. Zbog toga, prijave mogu biti poslednji trag osoba nestalih u Holokaustu.

Archivist Note

Opis izradio Aleksandar Bursać, februar 2024.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0