Akta miasta Rozwadowa

  • Files of the town of Rozwadów
Identifier
523
Language of Description
English
Dates
1929 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

46 files

Scope and Content

The collection contains i.a. the breakdown of the assets belonging to Jews (1941), rent and apartment ledgers, a register of abandoned real estate, and a ledger in which are recorded expropriations of former Jewish assets.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the book by Alina Skibińska, "Guide to the Sources on the Holocaust in Occupied Poland"

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Akta miasta Rozwadowa

  • The files of the town of Rozwadów
Identifier
523
Language of Description
Polish
Dates
1929 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

46 files

Biographical History

Rozwadów został założony w 1690 r. na mocy przywileju lokacyjnego króla Jana III Sobieskiego. Pierwotnie należał do Gabriela Rozwadowskiego. W 1723 roku na mocy kupna dokonanego przez Jerzego Ignacego Lubomirskiego Rozwadów stał się na ponad 200 lat własnością najmłodszej linii książąt Lubomirskich (linia rzeszowsko-rozwadowska). Samorząd miejski powstał w styczniu 1862 roku. Rady miejskie i wiejskie otrzymały takie same uprawnienia. Rada gminy była władzą uchwałodawczą i sprawiała kontrolę. Ich zadaniami było dbanie o oświatę, drogi, policję i pomoc najbiedniejszym. Rady składały się z członków, których ilość była różna maksymalnie wynosiła zazwyczaj do trzydziestu sześciu. W 1889 w związku z reformą ustrojową miast galicyjskich władzę w miastach posiadały rady, które w zależności od wielkości miasta posiadały zróżnicowaną ilość członków. Z nich wybierane były osoby do magistratu, który był władzą wykonawczą i miał szerokie uprawnienia. Mniejsze miasta kierowane były przez burmistrzów, a w skład magistratów wchodzili też ich zastępcy i asesorzy. W miasteczkach rządził naczelnik gminy, było także kilku asesorów. Samorząd miejski cieszył się większą niezależnością niż samorząd gminny. W okresie międzywojennym władzę w mieście sprawowała Rada Miejska i Zarząd Miejski. Po II wojnie światowej, w dniu 9 sierpnia 1944 r. powołano Miejską Radę Narodową i zarząd Miejski. Funkcjonowały one do 1950 r. kiedy to powstały Prezydia Miejskiej Rad Narodowych.

Scope and Content

Akta z okresu 1918-1939r.: księga dłużników kasy pożyczkowej i arkusz posiadłości gruntów gminy miejskiej./s.1-2/. Akta z okresu 1939-1944: ewidencja majątków mniejszości narodowej, księga podatków od lokali i świadczeń w naturze /S. 3-11/; Akta z okresu 1944 ? 1950: Dział Ogólno - Organizacyjny: księgi protokółów i uchwał, protokóły z posiedzeń MRN, protokóły komisji szkód wojennych /s. 12-21/; Dział Finansowo - Budżetowy: Budżety ze sprawozdaniami, sprawozdania rachunkowe przedsiębiorstw miejskich, księgi podatku miejskiego od nieruchomości i gruntów /s. 22-31/; Dział Gospodarki Gminnej: Organizacja gospodarki mieszkaniowej w 1945: plan 6 letni gospodarki komunalnej, przejęcie przez miasto zakładu graficznego i energetycznego, roboty drogowe i melioracyjne i spis rolny ./s. 32-42/; Dział Administracyjny: organizacja USC w 1945 r., akta osobowe pracowników Zarządu i wybory burmistrza/s.43-48/.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from Sezam database

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0