Archief van de gemeente Zaltbommel 1929-1960

Identifier
18
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

33,62 meter

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Zaltbommel. Inventarisnummers 18/30-18/33 bevatten notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en de noodraad 1945-1946, 1929-1960. NB. Van 1 september 1941 tot aan de instelling van een noodraad in oktober 1945 werd de gemeente bestuurd zonder een gemeenteraad. Van de laatste gemeenteraadsvergadering op 30 augustus 1941 zijn geen notulen opgesteld. Besluiten werden in de periode september 1941 - mei 1945 genomen door de 'burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad'. Inventarisnummers 18/60-18/62 bevatten verslagen, notulen en besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders 1939-1941. In de periode 1942-1960 zijn geen verslagen, notulen of besluitenlijsten gemaakt van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders. Vanaf 1 september 1941 tot aan oktober 1945 als gevolg van de opheffing van het college van burgemeester en wethouders. In deze periode werden besluiten genomen door de burgemeester. Van de besluiten die burgemeester J. Boll in de jaren 1942-1945 nam, is geen afzonderlijk besluitenregister aangelegd. De besluiten treft men aan bij de stukken over het onderwerp waarop zij betrekking hebben. Na de Tweede Wereldoorlog werd het door het college niet noodzakelijk geacht om notulen, besluitenlijsten of verslagen op te maken. Inventarisnummers 18/379 - 18/571 bevatten personeelsdossiers van bestuurders en ambtenaren die uit dienst zijn getreden in de periode 1929-1960, 1933-1960. Inventarisnummers 18/2498 -18/2499 bevatten Registers houdende akten van overlijden, 1931-1950 Het archief bevat het gedeponeerde archief van het plaatselijk comité Winterhulp Nederland te Zaltbommel 1940-1943 (inventarisnummers 18/3180-18/3187)

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Streekarchief Bommelerwaard

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.