Archief van de gemeente Hurwenen 1821 - 1955

Identifier
1
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

20,38 meter

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Hurwenen Inventarisnummer 1/13 bevat notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad uit de periode 1935 - 1955 (1 omslag). Inventarisnummer 1/16 bevat notulen van geheime vergaderingen van de gemeenteraad, 1919-1954. Inventarisnummers 1/17-1/18 bevatten besluiten van de gemeenteraad, 1935-1949 (In de periode 1942-1943 betreft het besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad). Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders, 1941-1955 bevinden zich in inventarisnummer 1/20. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders uit de jaren 1935 - 1955 zijn aanwezig in inventarisnummer 1/26. Inventarisnummers 1/207-1/210 bevatten persoonsdossiers van burgemeesters en waarnemend burgemeesters 1936-1945. Personeelsdossiers met betrekking tot de jaren 1918-1955 bevinden zich in de inventarisnummers 1/242- 1/265. Inventarisnummer 1/729 bevat politionele maandrapporten; maandelijkse verslagen van de burgemeester aan de gewestelijke politiepresident, 1943-1944. Inventarisnummer 1/730 bevat stukken betreffende de naleving en toepassing van de algemene politieverordening, 1943-1953. Registers van vestiging en vertrek, 1936-1947 bevinden zich in inventarisnummers 1/740-1/741. (Afschriften van) persoonskaarten van inwoners (bevolkingsregister), 1938-1955 bevinden zich in het archief van de gemeente Rossum (archiefblokr 205) Registers houdende overlijdensakten 1941-1950 bevinden zich in inventarisnummer 1/794

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Streekarchief Bommelerwaard

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.