Archief van de gemeentesecretarie Venlo, 1939-1945

Identifier
228
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

30 meter

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Venlo over de periode 1939-1945. Inventarisnummers 70-102 bevatten begrotingen en jaarrekeningen, 1937-1944. Registers van ingekomen en verzonden stukken uit de periode 1939-juli 1945 bevinden zich in de inventarisnummers 288-303. Aangelegenheden inzake het ontvangen en verzenden van dienststukken en telegrammen in het algemeen uit de periode 1939-1944 zijn te vinden onder inventarisnummers 304-307. Inventarisnummers 327-331 en 334 bevatten notulen van de vergaderingen van de vaste raadscommissies en rapportages aan het college van burgemeester en wethouders, 1939-1941 respectievelijk benoeming en ontslag van de wethouders, 1939-1944. Inventarisnummer 343 bevat vergaderingen tussen burgemeester, wethouders en hoofden van de diverse takken van dienst, 1942-1944. Inventarisnummers 723-758 bevatten verklaringen van overlijden opgemaakt door artsen bestemd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand (met hiaten), 1939-1944.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Gemeentearchief Venlo

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.