Archief van de gemeentesecretarie Venlo, 1939-1945

Show Item Details