ARCHIEF VAN HET VLUCHTELINGENKAMP LLOYD -HOTEL , LATER OOSTELIJKE HANDELSKADE , TE AMSTERDAM 1939 -1940

Show Item Details