Archieven van de bureaus Kabinet en Juridische Zaken van de afdeling Politie van het ministerie van Justitie (1932) 1945-1952 (1968)

Identifier
2.09.107
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

22,25 meter; 2347 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het bureau Kabinet van de afdeling Politie is op 30 juli 1945 ingesteld en was onder andere belast met de behandeling van zaken van vertrouwelijke aard Inventarisnummers 1-39 bevatten eigentijdse toegangen, waaronder registers alfabetisch geordend op persoonsnaam, registers alfabetisch goerodend op naam van het onderwerp. Inventarisnummers 47-55 bevatten weekrapporten van diverse bureaus (waaronder Rijksvreemdelingendiensten rijksidentificatiedienst) en diensten ressorterend onder de afdeling Politie vanhet ministerie van Justitie, 1946

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.