A 021/49. Ingekomen berichten over diverse aangelegenheden welke zich in de oorlogsjaren (meest in Nederland) hebben voorgedaan, voornamelijk afkomstig van Bureau Inlichtingen te Londen en eventuele d...

Identifier
222-281
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1946
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Scope and Content

A 021/49. Ingekomen berichten over diverse aangelegenheden welke zich in de oorlogsjaren (meest in Nederland) hebben voorgedaan, voornamelijk afkomstig van Bureau Inlichtingen te Londen en eventuele doorzending van deze berichten aan de chef Politiebuitendienst te Londen en/of anderen, 1940-1946 NB. Betreft rapporten en verslagen over de toestanden in Nederlandse en Duitse concentratiekampen en gevangenissen (met persoonsnamen); ervaringen van (ontsnapte) krijgsgevangen officieren (met persoonsnamen); jodenvervolging (met persoonsnamen); Duitse organisaties in Nederland; maatregelen van de bezetter tegen de burgerbevolking (met persoonsnamen); kerkelijke acties; verzet van de Nederlandse artsen; gebeurtenissen onderwijswereld (met namen); bedrijfsleven (met persoonsnamen); diamanthandel en -industrie (met persoonsnamen); verhouding Nederland-Nederlands-Indië; illegale pers; poltieke gezindheid ambtenaren (met persoonsnamen); houding rechterlijke macht; (re)organisatie politiewezen; kunst; vervoer; infrastructuur; verzetsacties; verzetsorganisaties; politieke stemming onder de bevolking; politieke opbouw en maantschappelijke opbouw na de bevrijding; openbare orde; arbeidsbemiddeling; arbeidsinzet en Nederlandse arbeidsdienst; prijsbeheersing; toestand volksgezondheid; distributie en voedselvoorziening in Nederland, 1943-1945; volksgezondheid, octrooiraad (met persoonsnamen); luchtbombardementen en schuilplaatsen; luchtbescherming in Nederland; Engelandvaarders; onbetrouwbare personen (waaronder ambtenaren) tijdens de oorlogsjaren; organisatie en werkwijze van de NSB en nevenorganisaties (met persoonsnamen); over NSB c.q. Winterhulp uitgegane mededelingen; Vereniging Dietsche National Solidaristen (Verdinaso) Nederland en Zwart Front (met persoonsnamen en rapport over ontstaan en ontwikkeling van deze organisaties; particuliere brieven over de toestand in Nederland in de oorlogsjaren (1942-1945)

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.