Archief van de gemeente Driewegen, 1699 - 1969

Identifier
archief-blok/-1858351805
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1699 - 31 Dec 1969
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

1379 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-37 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 818-854 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 924-983 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. Bij de herindeling van gemeenten, per 1 januari 1970, besloot men bij de gemeente Borsele, om twee oude gemeentesecretarissen, die weldra met pensioen zouden gaan, te belasten met de inventarisatie van de archieven van de voormalige gemeenten. Daarbij is zeer veel materiaal vernietigd, zonder verklaring van vernietiging. Het materiaal met betrekking tot de oorlogsjaren is dus zeer beperkt.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Gemeente Borsele

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.