Archief van het kabinet van de Commissaris der provincie Groningen C.F. Staargaard, 1942 - 1945

Identifier
1165
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1942 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

2 meter; 191 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Februari 1942 werd C.F. Staargaard tot Commissaris der provincie Groningen benoemd. Hij was lid van de NSB. Na de bevrijding in april 1945 is het archief vrijwel compleet aangetroffen. Wel is het personeel van de afdeling kabinet op 13 april 1945 begonnen met het verbranden van het archief., doch ten gevolge van tussenkomst van de griffier der provincie, heeft men de vernietiging tenslotte beperkt tot het bezwarende materiaal van de NSB. Evenwel zijn na de bevrijding geen personalia van het personeel der afdeling kabinet aangetroffen. Inventarisnummer 12 bevat agenda's, uitnodigingen voor en afzeggingen van vergaderingen, 1942. Onder inventarisnummer 2 zijn lijsten van organen, instellingen en functionarissen aanwezig en stukken betreffende periodieke contacten met de Commissaris der provincie, 1942-1944. Inventarisnummer 180 bevat maandverslagen van de Commissaris der provincie, 1942-1944. Inventarisnummers 14-15 bevatten meldingen en processen-verbaal inzake bijzondere gebeurtenissen, 1942-1945. Notulen van Burgemeesterskringen, 1942-1944 zijn aanwezig onder inventarisnummer 170. Stukken betreffende Burgemeesterskringen bevinden zich n inventarisnummer 141. Notulen van de Commissarissenkring (De Kring bestond uit (N.S.B.-) Commissarissen der provincies), 1942-1944 zijn te vinden onder inventarisnummer 179. Inventarisnummers 181-182 bevatten ingekomen en afschriften van uitgegane stukken (o.a. met betrekking tot aanstelling provinciaal adjudant, overval in ambtswoning, salaris en rantsoenering) van de Commissaris der provincie, 1942-1945. Inventarisnummer 142 bevat maandverslagen van burgemeesters, 1944. Kwartaalverslagen van burgemeesters met betrekking tot de periode 1944-1945 zijn te vinden onder inventarisnummer 147. Inventarisnummer 167 bevat stukken afkomstig van het Provinciaal bestuur, 1944

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • RHC Groninger Archieven

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.