Levenbach, M.G.

Identifier
MF759628
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1946
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,4 meter (39 inventarisnummers)

Biographical History

Inleiding

Prof.mr. Marius Gustaaf Levenbach was o.m. als hoogleraar verbonden aan de Juridische Faculteit van de Universiteit te Amsterdam. Tevens was hij leraar aan de school voor Maatschappelijk Werk aldaar. In november 1940 werd hij uit beide functies ontslagen.

Tijdens de bezetting heeft hij zich bezig gehouden met het probleem van het overgangsrecht. Samen met o.a. prof.mr. J.H. van Meurs en mr. M.H. de Boer heeft hij een tot in detail uitgewerkte voorziening in dit probleem, dat zij als Souverein Noodbesluit hebben betiteld, naar Londen verzonden weten te krijgen. De uiteindelijke regeling is tenslotte tot stand gekomen in het z.g. Besluit Bezettingsmaatregelen.

Na de oorlog heeft hij zitting gehad in de Commissie van Advies Zuiveringsbesluit 1945 afd. Noord-Holland - Utrecht, en heeft hij zich o.a. bezig gehouden met de zuivering van gemeenteambtenaren in Amsterdam.

Het archief omvat een groot aantal mappen, inhoudende correspondentie, rapporten, aan tekeningen en circulaires betreffende o.m. maatregelen tegen Joden, economische en sociale problemen, het Souverein Noodbesluit en de Zuivering.

De toegang is in november 1972 vervaardigd door mevrouw A.H. Schölvinck-Stork.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is openbaar. Alleen de inventarisnummers 30-34 zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

  • Marius GustaafLevenbach (1896-1981) was hoogleraar bij de Juridische Faculteit van de Gemeente Universiteit en verbonden aan de school voor Maatschappelijk Werk, beide gevestigd in Amsterdam. In november 1940 werd hij uit beide functies ontslagen. Hield zich tijdens de bezetting bezig met het overgangsrecht en stelde samen met onder andere prof. mr. J.H. van Meurs en mr. M.H. de Boer het Souverein Noodbesluit op. Het overgangsrecht is tenslotte vastgelegd in het Besluit Bezettingsmaatregelen. Na de oorlog verbonden aan de Commissie van Advies Zuiveringsbesluit 1945, afdeling Noord-Holland – Utrecht. Hij speelde een rol in de zuivering van gemeenteambtenaren te Amsterdam.

  • Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.