Correspondentie (en circulaires) aan Levenbach van o.m. de departementen van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen, Justitie en Binnenlandse Zaken en v...

Identifier
MF759641
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • NL-AsdNIOD/182g/2
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1941
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Correspondentie (en circulaires) aan Levenbach van o.m. de departementen van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen, Justitie en Binnenlandse Zaken en van de gemeente Amsterdam betreffende ontheffing van de waarneming uit zijn functies als hoogleraar aan de universiteit te Amsterdam en als leraar aan de school voor Maatschappelijk Werk aldaar; voorts over een verbod tot voortzetting van zijn werkzaamheden, november 1940 - april 1941.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.