Brieven van E. Tan-Schepers en Tan Sin Hok , 1929-1946.

Identifier
MF2107708
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 444-465
Dates
1 Jan 1929 - 31 Dec 1946
Level of Description
Other
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Zie ook de website Brieven Tan-Schepers: de online publicatie van de ongeveer 600 brieven die Eida Tan-Schepers en haar echtgenoot Tan Sin Hok tussen 1929 en 1946 vanuit Nederlands-Indië naar Nederland stuurden. Zie ook een interview met Lisa Tan uit De Groene Amsterdammer van 19 december 2013, te vinden in onze knipselcollectie (KC II 134). Lisa is de dochter van Eida Tan-Schepers en Tan Sin Hok. Lees meer over de brieven in "Brievencollectie van de familie Tan-Schepers ontsloten", Nieuwsbericht 26 februari 2014

Note(s)

  • Eida Tan-Schepers en dr. ir. Tan Sin Hok vestigden zich in 1929 in Bandoeng, waar Hok als mijnbouwkundig ingenieur en paleontoloog was aangesteld bij het Nederlands-Gouvernement. Een aanstelling bij de Bataafse Petroleum Maatschappij (Shell) sloeg hij af omdat hij daar niet onder zijn eigen naam kon blijven publiceren. Eida bestierde het huishouden en leerde zich te verhouden tot haar nieuwe omgeving en de steeds wisselende bedienden, aanvankelijk zonder de taal te beheersen. Van de circa zeshonderd brieven die ze samen aan Eida’s ouders in Nederland schreven, werd het merendeel eens per week gepost in Bandoeng, waar het echtpaar woonde tot augustus 1943. Op 30 november 1945 werd Hok bij een overval door Indonesische vrijheidsstrijders in zijn huis vermoord. Zijn vrouw zette echter de correspondentie voort, tot zij met haar drie kinderen Nederlands-Indië verliet en op 16 april 1946 aankwam in Amsterdam.
    (Bron: website Brieven Tan-Schepers)

  • Het echtpaar Eida Tan-Schepers en Tan Sin Hok in Bandoeng, 1929.

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.