Collectie Correspondentie

Identifier
MF1510992
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 247
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

10,5 meter (1196 inventarisnummers)

Archival History

De collectie is gevormd sinds de jaren tachtig.

Door particuliere schenkingen ontvangt het NIOD uiteenlopende oorlogsgerelateerde documenten, waaronder briefwisselingen.

Acquisition

De collectie is eigendom van het NIOD.

Scope and Content

De collectie bevat (kopieën van) brieven die familieleden en kennissen elkaar schreven, veelal aangevuld met foto's, legitimatiebewijzen en andere persoonlijke documenten. De nadruk ligt op de bezettingsjaren maar soms dateert de eerste correspondentie van de jaren dertig of loopt de briefwisseling door tot eind jaren veertig.

Appraisal

Tijdens de bewerking van het archief zijn nietjes en paperclips verwijderd. Aangetroffen brochures, aanplakbiljetten en boeken zijn overgebracht naar de bibliotheek of de overeekomstige collectie.

Accruals

Aangezien het NIOD dagelijks schenkingen ontvangt, zal de collectie correspondentie gestaag toenemen.

System of Arrangement

De correspondentie is onderverdeeld in verschillende categoriën die de aard van de auteurs weerspiegelen, zoals arbeidsinzet, joden, onderduikers, verzet en Nederlands-Indië. Binnen de categorieën is de correspondentie alfabetisch geordend op de naam van de briefschrijvers. Binnen de mappen zijn de brieven zo veel mogelijk chronologisch geordend of, als het om meerdere geadresseerden gaat, alfabetisch.

Conditions Governing Access

Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".

Conditions Governing Reproduction

Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

  • De collectie bevat briefwisselingen tussen personen in geheel uiteenlopende situaties. Aanwezig zijn brieven en briefkaarten van onder meer joden, onderduikers, dwangarbeiders, militairen, collaborateurs en Duitsers. Ook onderwerpen als de Hongerwinter, Nederlands-Indië, naoorlogse rechtspleging en het alledaagse leven komen in de correspondentie veelvuldig aan de orde.

Sources

  • citeer en aanvraaginstructie

  • Archiefstukken uit deze collectie kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: collectie 247, inv.no. ...

  • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling:

  • Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, collectie 247 correspondentie, inv.no. ...

  • NIOD, collectie correspondentie, inv.no. ...

Process Info

  • De beschrijvingen zijn tussen september 2011 tot januari 2012 vervaardigd door drs. R.C.C. Pottkamp. Sindsdien worden de beschrijvingen vervaardigd door M. Wilmink.

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.