Brieven van E.M. van Soest aan zijn echtgenote M. van Soest - Insinger

Identifier
MF3265415
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 1082-1087
Dates
1 Jan 1947 - 31 Dec 1951
Level of Description
Other
Source
EHRI Partner

Note(s)

  • Erik van Soest (Djokjakarta, 19 november 1920) trouwde op 23 december 1946 met Madeleine Insinger (Amsterdam, 20 november 1920) die hij uit zijn studententijd kende. Tussen 1949 en 1951 was hij dienstplichtig officier van gezondheid. Hij vertrok op 2 september 1949 met "De Grote Beer" naar Nederlands-Indië. Hij was gedetacheerd bij de 42e Hulp Verbandplaats Afdeling en keerde in maart 1951 terug in Nederland.

  • Huwelijksfoto van Erik en Madeleine.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.