Correspondentie van de familie Bekkering, 1937-1942.

Identifier
MF1798780
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 379-380
Dates
1 Jan 1937 - 31 Dec 1942
Level of Description
Other
Source
EHRI Partner

Note(s)

  • Jaap Theodor Bekkering, student medicijnen in Groningen, was als NSB-lid actief betrokken bij de Nationale Jeugdstorm. Vader Rienk Bekkering, die getrouwd was met een Duitse vrouw, woonde op dat moment in New York en schreef zijn zoon Jaap Theodor vandaar uit regelmatig. Die brieven hadden vaak betrekking op de studiefinanciering van zijn zoon. De brieven die Jaap Theodor van (studie)vrienden ontving, gaven vooral blijk van betrokkenheid bij de Nationale Jeugdstorm, Hitlerjugend en Bund Deutscher Mädel.

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.