De jaren veertig in Almelo, aanvullende inventarisatie van het gemeentearchief Almelo over de jaren 1940-1949

Show Item Details