Administrative office of Bessarabia, Bukovina and "Transnistra"

 • Кабинет по администрации Бессарабии, Буковины и „Транснистрии”
 • Kabinet po administratsii Bessarabii, Bukoviny i „Transnistrii”
 • Cabinetul civil-militar pentru administrarea Basarabiei, Bucovinei și Transnistriei
Identifier
706.1
Language of Description
English
Dates
1941 - 1944, 1954
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1453 files

Biographical History

Civil-military administration office of Bessarabia, Bukovina, and "Transnistria" was established under Romania's participation as an ally of Germany in the Second World War against the Soviet Union. The main tasks of the administration were: organization of ghettos and expulsion of Jews from the regions Odessa, Bessarabia and Bukovina. The administration consisted of 10 divisions. Administration's activity has been stopped in 1944.

Archival History

The fond was created in 1954.

Scope and Content

Orders and Dispositions issued by the Romanian government and Romanian Army Headquarters to General George Alexeianu about taking the control in Bessarabia, Bukovina, and Transnistria, about the disposal of military units, nationalization of population inspection of ghettos, and about the situation of prisoners of war.

The memorandum on the Jewish issue of Bessarabia. Regulations related to the organization of the ghettos. Materials about the confiscation of Jewish property. Documents and reports about inspections conducted in Bessarabia and Bukovina in 1941. Statistical data on violations and criminal acts committed by soldiers in the ghetto of Chisinau. Evacuation and transportation of Jews from ghetto in Chișinău to Transnistria. Transcripts of Committee's meetings for activity approval of Cabinet (Administration).

Conditions Governing Access

No restriction on access

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.001M and USHMM RG-54.004M

Archivist Note

Entry translated by Victoria, edited by Anastasia Felcher

Sources

 • Entry selected by Irina from Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012 and from the finding aid RG-54.001M and RG-54.004M at the USHMM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Cabinetul civil-militar pentru administrarea Basarabiei, Bucovinei și Transnistriei

 • Administrative office of Bessarabia, Bukovina and "Transnistra"
 • Кабинет по администрации Бессарабии, Буковины и „Транснистрии”
 • Kabinet po administratsii Bessarabii, Bukoviny i „Transnistrii”
Identifier
706.1
Language of Description
Romanian
Dates
1941 - 1944, 1954
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1453 dosare

Creator(s)

Biographical History

Cabinetul civil-militar pentru administrarea Basarabiei, Bucovinei și Transnistriei a fost înființat în condițiile participării României în calitate de aliat al Germaniei în cel de al doilea Război Mondial împotriva Uniunii Sovietice. Principalele atribuții ale Cabinetului erau: organizarea ghetourilor și expedierea evreilor din regiunile Odesa, Basarabia și Bucovina. Cabinetul era format din 10 secție. Activitatea Cabinetului a fost oprită în anul 1944.

Archival History

Fondul a fost creat în anul 1954.

Scope and Content

Ordine și Dispoziții emise de conducerea României, Cartierul General al Armatei Române, generalului Gheorghe Alexeianu despre preluare controlului în Basarabia, Bucovina și Transnistria, evacuarea unităților militare, naționalizarea populației, inspectarea ghetoururilor, situația prizonierilor de război. Memorandumul despre problema evreiască din Basarabia. Regulamente ce prevăd organizarea ghetourilor. Materiale despre confiscarea proprietăţilor evreilor. Documente şi rapoarte despre inspecţiile făcute în Basarabia şi Bucovina în 1941. Date statistice despre încălcări şi acte criminale comise de militari în ghetoul din Chişinău. Evacuarea şi transportarea evreilor din ghetoul din Chişinău în Transnistria. Stenogramele adunărilor Comisiei pentru aprobarea activității Cabinetului.

Finding Aids

 • RG-54.001M; USHMM RG-54.004M

Existence and Location of Copies

 • Copii sunt la USHMM RG-54.001M; USHMM RG-54.004M

Archivist Note

Adăugat de Irina Editat de Anastasia Felcher

Sources

 • Selectat de Irina de la Îndrumătorul Arhivei Naționale și Republica Moldova (partea a II-a, 1918 - începutul secolului XXI, ediția a II-a, revăzută și completă). Chișinău, 2012 și de la RG-54.001M la USHMM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Subjects

Places