Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Orhei

 • Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Orhei
 • Полиция города Оргеева
 • Politsiya goroda Orgeeva
Identifier
666.1
Language of Description
English
Dates
1940 - 1944, 1954
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

689 items

Biographical History

According to the 1918 union of Bessarabia with Romania, a network of institutions was set up, with the task of consolidating public order. By the Decree of the Romanian Government of 1918 on the organization of police in each county (județ), the Police Prefectures were opened, as well as the Special Brigades of Security. Police Prefectures were subordinated to the General Directorate of Police and Security in Romania, and the Special Brigades of Security were subordinated to the General Security Inspectorate of Bessarabia. In 1929 the Police Prefectures and Special Brigades were reorganized into Police Headquarters, headed by a Quaestor and a Deputy Secretary. Police stations were under the supervision of the Basarabia Regional Police Inspectorate.

Two police institutions - Orhei Police and the Security Brigade - were created in Orhei. Orhei City Police had three sections: the Administrative Section, the Criminal Section and the Security Section. For the period of June 28, 1940 - July 1941, the Orhei police stopped its activity, after which it functioned until 1944 when it was eventually abolished.

Archival History

The fond was created in 1954

Scope and Content

Correspondence of Orhei City Police with the Ministry of Internal Affairs, with the General Police Directorate, with the Chisinau Police Inspectorate, the City Hall of Orhei and the Police Commissariats about the lists of Jews aged 19-50 and the Jewish (as well as non-Jewish) craftsmen. Lists of Jews from different counties of Romania who did not participate in forced labor units. Documents on population evacuation, army mobilization, trials, passports, pensions, city events reports, personal files of the policemen, etc.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 60

 • USHMM RG-54.001M: 8

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies are at USHMM RG-54.001M

Archivist Note

Translated by Anastasia Felcher

Sources

 • Entry selected by Irina from Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldove (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 60 and from the finding aid RG-54.001M at USHMM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Orhei

 • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Orhei
 • Полиция города Оргеева
 • Politsiya goroda Orgeeva
Identifier
666.1
Language of Description
Romanian
Dates
1940 - 1944, 1954
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

689 dosare

Biographical History

Conform actului unirii din anul 1918 a Basarabiei cu România, a fost realizată o rețea de instituții, care aveau misiunea de a organiza ordinea publică. Prin Decretul Guvernului României din 1918 privind organizarea poliției în fiecare județ au fost deschise Prefecturile Poliției și instituite Brigăzile Speciale ale Siguranței. Prefecturile poliției se aflau în subordinea Direcții Generale a Poliției și Siguranței din România, iar Brigăzile Speciale ale Siguranței erau în subordinea Inspectoratului General de Siguranță din Basarabia. În 1929 Prefecturile Poliției și Brigăzile Speciale au fost reorganizate în Chesturi de Poliției în frunte cu un chestor și un secretar cu funcții de adjunct. Chesturile de Poliție activau sub supravegherea Inspectoratului Regional de Poliție din Basarabia. În Orhei au fost create două instituții polițienești – Poliția orașului Orhei și Brigada de Siguranță. Poliția orașului Orhei avea trei secții: Secția administrativă, Secția Penală și Secția Siguranță. Pentru perioada 28 iunie 1940 - iulie 1941 Poliția orașului Orhei își încetează activitatea după care intră în drepturi pînă în 1944 cînd Poliția orașului Orhei este desființată.

Archival History

Fondul a fost creat în anul 1954

Scope and Content

Fondul conține corespundența Poliției orașului Orhei cu Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală a Poliției, Inspectoratul de Poliție din Chișinău, primăria orașului Orhei și cu Comisariatele despre activitatea poliţiei, despre listele de evrei cu vîrsta între 19-50 ani şi ale meşteşugarilor evrei şi ne-evrei. Listele evreilor din diferite judeţe ale României, care nu s-au prezentat în unităţile de muncă forţată. De asemenea, conține documente despre evacuarea populației, mobilizarea armatei, procese de judecată, eliberarea permiselor de trecere, acordarea pensiilor, rapoarte despre evenimentele din oraș, dosare personale ale polițiștilor.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 60

 • USHMM RG-54.001M: 8

Existence and Location of Copies

 • Copii sunt la USHMM RG-54.001M

Archivist Note

Adăugat de Irina; editat de Anastasia Felcher

Sources

 • Selectat de Irina de la Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldove (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012 şi de la RG-54.001M la USHMM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0