Soroca district prefecture and its subordinated preturas and town halls

 • Judeţul Soroca: prefecturile judeţene, subprefecturile plaselor/preturilor şi comunele subordinate
 • Сорокская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
 • Sorokskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii
Identifier
2071.1
Language of Description
English
Dates
1918 - 1940, 1941 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

4298 items

Biographical History

According to the 1918 act of union of Bessarabia with Romania, there were introduced changes in the territorial-administrative division of the territory between Prut and Dniester rivers. The territory of Bessarabia was divided into counties, which were divided into several districts. The lower administrative unit was a commune, which united several localities. At the head of each district, there were the prefects. District prefectures managed political, administrative, and economic life of the district. The prefectures had several district councils (apart from various departments) which consisted of five committees: a control and administrative committee, a financial committee, an economic committee, a committee of cults and education, a committee of sanitation, a committee of public works (of construction). Administration of the subordinated preturas was headed by a sub-prefect with its own staff of officials - a sub-prefecture. In 1925, the post of sub-prefect was abolished and the post of praetor was introduced. Management of the subordinated preturas has become known as a pretura. The Pretura did not have any structural subdivisions, nor did it use the right of a legal entity. All of these bodies ceased to exist in Bessarabia in 1940, but were returned in 1941-44. In 1941-44 Romania also included territory between the rivers Bug and Dniester. The territory of the left bank of the Dniester river was divided into 3 districts: Dubasari, Ribnita, and Tiraspol.

Documents of archival funds of prefectures, subordinated preturas and city halls are not fully preserved.

Scope and Content

Files of the Administrative Division: correspondence with Bessarabian Directorate of internal affairs regarding administrative separation of the district; information regarding number of population in the villages of the district; inquires on the complains of the villagers of Atachi of being beaten by the gendarmes; instruction of the ministry of Internal Affairs of Romanian regarding the fight with speculation; the list of lawyers from Bessarabia; correspondence with preturas and primarias of the district regarding the work of praying houses, churches, and synagogues; lists of the visitors of Soroca synagogues; the files of surveillance of the activity of Jewish society “Ezras‐Hoylim” from Soroca; the lists of the administration of the society; list of villages and information regarding number of population; correspondence with preturas and primarias of the district regarding the problem of [religious] cults; files related to rendering permission to the district’s locals to open mills; correspondence with preturas and primarias about the problem of [religious] cults; documents about giving permission to leave the country to the inhabitants of Briceva village Abram and Bliuma Bronstein; documents about giving permission to leave the country to the inhabitant of Vadul‐Rașcov village Ruhlea Tarnoruder‐Dobruș; files on offering permission to the inhabitants of the district to undertake commercial activities and open industrial units; files on offering permission to the inhabitants of the district to undertake commercial activities and open industrial units; files on offering permission to the inhabitants of the district to open private cinemas and to show movies; the files of the inquire of the inhabitant of Soroca, Petru Moiseenko, to be offered the permission to exit the country

Conditions Governing Access

No restrictions on access

Conditions Governing Reproduction

Restrictions on use. Fair use only. Use only for scientific purposes (not for commercial use)

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 49

Existence and Location of Originals

 • NARM

Archivist Note

Added by Anastasia Felcher

Sources

 • Based on the EHRI NARM 20171.1 entry in Romanian and original inventory obtained at the ANRM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Judeţul Soroca: prefecturile judeţene, subprefecturile plaselor/preturilor şi comunele subordinate

 • Soroca district prefecture and its subordinated preturas and town halls
 • Сорокская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
 • Sorokskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii
Identifier
2071.1
Language of Description
Romanian
Dates
1918 - 1940, 1941 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

4298 dosare

Scope and Content

Corespondența cu Directoratul Afacerilor Interne din Basarabia în ceea ce privește separarea administrativă a județului Soroca. Informații privind numărul populației din satele județului Soroca. Reclamațiile sătenilor din Ataca că au fost bătuți de jandarmi. Instrucțiunea Ministerului Afacerilor Interne din România în ceea ce privește lupta cu speculanţii. Lista avocaților din Basarabia. Corespondența cu preturele și primăriile județului în ceea ce privește activitatea caselor de rugăciuni, biserici, sinagogi și problemele cultelor religioase. Listele vizitatorilor sinagogilor din Soroca. Dosarele de supraveghere a activității societății evreiești "Ezras-Hoylim" din Soroca. Listele membrilor administrații societății. Documente ce acordă dreptul locuitorului județului să deschidă mori, să se ocupe cu producerea manufacturilor, să vîndă alcool. Documente ce permit locuitorilor satelor Briceva și Vadul-Rașcov să iasă din țară. Materiale privind acordarea drepturilor cetățenilor să se ocupe cu diverse activități economice și să deschidă unități industriale. Lista proprietarilor de mașini în satele și orașele din România în 1926-1927. Corespondența cu preturile județului privind activitatea tipografiilor și magazinelor de fotografii. Listele proprietari de tipografii și magazine de fotografii în județul Soroca, 1929. Dosare personale ale cetățenilor evrei străini: Kardojnii Avram, Melinichiuk Iakov, Poleakov Ber, Țehmister Evghenii. Decretele și ordinele Ministerului Afacerilor Interne din România și a prefecturii județului Soroca și corespondența acestora cu privire la eliberarea vizelor pentru emigrarea în Brasilia și pentru ieșirea din țară. Listele de familii care au emigrat în Brasilia. Instrucțiunile emise de către prefectura județului Soroca și corespondența sa cu privire la activitatea comisiilor pentru controlul subiecțiilor străini.Informații statistice despre situația economică a satelor județului Soroca. Materiale privind acordarea cetățenii române.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 49

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.006M

Archivist Note

Added by Irina; edited by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0