Bessarabian Regional Inspectorate of Gendarmes

 • Inspectoratul regional al jandarmeriei, Chişinău
 • Бессарабский областной инспекториат жандармерий
 • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat zhandarmerii
Identifier
1761.3
Language of Description
English
Dates
1940 - 1945
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

29 items

Biographical History

The gendarmes' institutional bodies, in accordance with the Law on the Organization of the Police of July 21, 1929, performed the functions of the administrative police, judicial police, and security in the rural settlements of Bessarabia

Scope and Content

Information reports of the Regional Inspectorate of Gendarmes Bessarabia on the detection of persons of Jewish origin, their mood and attitude; placement of the Jews to the concentration camps and ghettos; correspondence with the Romanian Gendarmerie; information reports about individuals suspected of activity in favor of the USSR and Hungary, as well as anti-Romanian activity

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 63

Existence and Location of Originals

 • NARM

Archivist Note

Translated by Anastasia Felcher

Sources

 • Selected by Anastasia Felcher based on the original inventory obtained at the NARM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Inspectoratul regional al jandarmeriei, Chişinău

 • Bessarabian Regional Inspectorate of Gendarmes
 • Бессарабский областной инспекториат жандармерий
 • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat zhandarmerii
Identifier
1761.3
Language of Description
Romanian
Dates
1940 - 1945
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

29 dosare

Biographical History

Organele jandarmeriei, ȋn conformitate cu Legea privind organizarea poliţiei din 21 iulie 1929, îndeplineau funcţiile poliţiei administrative, poliţiei judiciare şi a siguranţei ȋn localităţile rurale din Basarabia

Scope and Content

Raporturi informaţionale ale Inspectoratului Regional de Jandarmi Basarabia despre detectarea persoanelor de origine evreiască, despre starea morală şi atitudinea lor, plasarea evreilor în lagărele de concetrare şi Ghetouri. Corespondenţa Inspectoratului Regional de Jandarmi Basarabia cu Jandarmaria română şi rapoarte informaţionale despre persoanele suspectate de activitate în favoare URSS-ului şi Ungariei și activitate antiromânească.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 63

Existence and Location of Originals

 • NARM

Archivist Note

Added by Irina

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0