Bessarabian Regional Police Inspectorate. Romanovca Police Station

 • Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasǎ. Romanovca
 • Бессарабский областной инспекториат полиции. Романовский комиссариат полиции
 • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Romanovskii komissariat politsii
Identifier
1598.1
Language of Description
English
Dates
1925 - 1943
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

48 items

Scope and Content

The orders of the Bessarabian Regional Police Inspectorate about the search for suspects - members of the Communist illegal movement; copies of the information notes issued by the Bessarabian Regional Police Inspectorate about Zionist organizations; copies of the orders by the Regional Police Inspectorate of Bessarabia about the prosecution of suspects, about the demonstrators who escaped from the camps; copies of the orders of the Ministry of Internal Affairs of Romania, of the Governor of Bessarabia about the measures to fight saboteurs and on deportation of Jews to Transnistria; reports of the Romanian Police Commissariat on Jewish organizations; lists of individuals disloyal towards Romanian state; information about the measures taken to fight Jewish organizations and communist movements

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldove (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 61

Existence and Location of Originals

 • NARM

Archivist Note

Translated by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasǎ. Romanovca

 • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Romanovca Police Station
 • Бессарабский областной инспекториат полиции. Романовский комиссариат полиции
 • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Romanovskii Komissariat Politsii
Identifier
1598.1
Language of Description
Romanian
Dates
1925 - 1943
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

48 dosare

Scope and Content

Ordinele Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre căutarea persoanelor suspecte că sunt membri ai mişcării ilegale comuniste. Copii ale notelor informative emise de Inspectoratul Regional de Poliţie Basarabia despre organizaţii sinioniste. Copii ale Ordinelor Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre urmărirea persoanelor suspecte, a prezonierilor ce au evadat din lagăre. Copiile Ordinelor şi a dispoziţiilor Ministerului Afacerilor Interne al României, guvernatorul Basarabiei despre măsurile de luptă împotriva sabotorilor şi despre deportarea evreilor în Transnistria. Raporturile Comisariatului poliției Românești despre organizaţiile evreilor, listele persoanelor neloiale statului român. Informații despre mijloacele de luptă cu organizațiile evreilor şi cu mişcările comuniste.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldove (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 61

Existence and Location of Originals

 • NARM

Archivist Note

Added by Irina; edited by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Places