Bessarabian Regional Police Inspectorate. Fǎleşti Police Station

 • Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasǎ. Fǎleşti
 • Бессарабский областной инспекториат полиции. Фалештский комиссариат полиции
 • Bessarabskiy oblastnoy inspektoriat politsii. Faleshtskiy komissariat politsii
Identifier
1589.1
Language of Description
English
Dates
1925 - 1934, 1941 - 1943
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

268 items

Biographical History

The Bessarabian Regional Police Inspectorate was subordinated to the General Directorate of the Police of Romania and its subdivisions. The Fǎleşti police station consisted of three departments: the administrative department, the secret police department, and the judicial department. A separate department of police officers was subordinated to the Commissariat. The Commissariat acted as administrative, criminal, and political police. It was subordinate to the Bessarabian police inspectorate, which ceased to exist in 1944

Archival History

Documents were deposited in the 1950s. Scientific and technical processing of this archival fund was carried out then. The inventory contains declassified items

Scope and Content

Information about people suspected in communist activity and actions against the Romanian state; information about activity of religious sects in Fǎleşti town; lists of individuals suspected in participation in the legionary movement; lists of individuals who remained in Bessarabia during the Soviet rule; list of illegal organizations that operate on the territory of Fǎleşti; lists of Fǎleşti residents detained after organizing various attacks; correspondence with the Bălţi police station on the imposition of Jews to forced labor; correspondence on the Jewish question; information on issuing the railway passes to the Jews; personal files of the Jews who were evacuated to the USSR and returned to Bessarabia or were suspected of disloyalty to the Romanian state; personal file of Constantin Vlaicu who gave a shelter to and was hiding a Jew who fled the labour battalion; personal files of those Fǎleşti residents that were accused of having various relations with the Jews et. al.

System of Arrangement

The archive fund is systematized according to the structural-chronological principle

Conditions Governing Access

Public access, no restrictions on access

Conditions Governing Reproduction

Restrictions on use. Fair use only. Use only for scientific purposes (not for commercial use)

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldove (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 61

Existence and Location of Originals

 • NARM

Archivist Note

Added by Anastasia Felcher

Sources

 • Selected by Anastasia Felcher based on the original inventory obtained at the NARM and the finding aid from 2012 (indicated above)

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasǎ. Fǎleşti

 • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Fǎleşti Police Station
 • Бессарабский областной инспекториат полиции. Фалештский комиссариат полиции
 • Bessarabskiy oblastnoy inspektoriat politsii. Faleshtskiy komissariat politsii
Identifier
1589.1
Language of Description
Romanian
Dates
1925 - 1934, 1941 - 1943
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

268 dosare

Scope and Content

Materiale despre persoanele suspectate în acţiuni comuniste şi neloiale statului român, informaţii despre activitatea sectelor religioase din oraşul Făleşti, persoanele suspectate în mişcări legionare, persoanele rămase în Basarabia în timpul ocupaţiei sovietice, organizaţiile ilegale ce activau pe teritoriul Făleștelui. Lupta organelor de forţă cu mişcările ilegale, listele persoanelor din Făleşti reţinute după organizarea incursiunelor. Corespondenţa cu Poliţia oraşului Bălţi despre impunerea evreilor la munci forţate, problema evreiească, informaţii despre eliberarea permiselor de trecere pe calea ferată a evreilor. Dosare personale ale evreilor ce au fost evacuate în URSS şi s-au întors în Basarabia sau erau suspectați de neloialitate faţa de statul român. Dosarul personal al Constantinei Vlaicu care a adăpostit, ascuns un evreu ce a fugit din batalionul de muncă. Dosare personale ale populaţiei locale din Făleşti, care erau învinuite de raporturi cu evreii.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 61

Archivist Note

Added by Irina

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Бессарабский областной инспекториат полиции. Фалештский комиссариат полиции

 • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Fǎleşti Police Station
 • Poliţia centrelor de plasǎ – Fǎleşti
 • Bessarabskiy oblastnoy inspektoriat politsii. Faleshtskiy komissariat politsii
Identifier
1589.1
Language of Description
Russian
Dates
1925 - 1934, 1941 - 1943
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

268 единиц хранения

Biographical History

Бессарабский областной инспекториат полиции находился в управлении Генеральной дирекции полиции Румынии и ее подразделений. В состав Фалештского комиссариата полиции входили три отдела: административный, отдел сигуранцы и судебный отдел. При комиссариате работал отряд городовых. Комиссариат выполнял функции административной, уголовной и политической полиции.Находился в подчинении Бессарабского областного инспекториата полиции. Прекратил свое существование в 1944 году

Archival History

Документы поступили на хранение в 1950-х годах. Научно-техническая обработка фонда проводилась тогда же. Фонд содержит рассекреченные дела

Scope and Content

Переписка с Бессарабским областным инспекториатом полиции и полицией города Бельцы о преследовании лиц, подозреваемых в коммунистической, подпольной и легионерской деятельности, и личные дела лиц, обвиняемых в коммунистической и легионерской деятельности и советских активистов.

Информационная справка о деятельности религиозных сект на территории г. Фалешты; переписка с полицией г. Бельцы о морально-политическом состоянии населения г. Фалешты; переписка о лицах, враждебно настроенных против румынской власти; личные листки коммунистов г. Фалешты; список лиц, лишенных румынского подданства; переписка об установлении благонадежности лиц, выехавших из Бессарабии с советскими войсками; переписка о расстреле советских военнопленных; переписка о привлечении евреев к трудовым работам; личные листки подозрительных лиц; переписка о проверке благонадежности военнопленных; показания свидетелей по вопросу советских военнопленных; информационная справка о легионерском движении в г. Фалешты; списки легионеров; переписка с полицией г. Бельцы по еврейскому вопросу; личные дела различных лиц (мобилизированных на работу в МССР, агентов полиции, лиц, выехавших в СССР, лиц, бывших в плену, лиц, обвиняемых в связи с евреями и др.)

System of Arrangement

Архивный фонд отсистематизирован по структурно-хронологическому принципу

Conditions Governing Access

Нет ограничений на доступ

Conditions Governing Reproduction

Использовать исключительно в справочных и научных целях

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldove (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 61

Existence and Location of Originals

 • НАРМ

Archivist Note

Добавила Анастасия Фелькер

Sources

 • Добавила Анастасия Фелькер на основании оригинальной описи и указанного путеводителя

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0