Bessarabian Regional Police Inspectorate. Rezina Police Station

 • Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasă. Rezina
 • Резинский комиссариат полиции
 • Rezinskiy komissariat politsii
Identifier
1583.2
Language of Description
English
Dates
1941 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

204 files

Scope and Content

Notes of the guards about the Jews who were deported to the Soviet Union and those suspected of communist activity. Personal files of accused Jews of loyalty to the Soviet state who stayed in Bessarabia during the Soviet occupation. Bessarabian Regional Police Inspectorate orders about surveillance of foreigners, lists of people with foreign citizenship in Rezina. Copies of orders of Bessarabian Regional Police Inspectorate about the decisions taken to solve the Jewish problem. Informative report about moral and political attitudes of the population in the county Rezina. Correspondence with the Orhei police about suspected religious propaganda. Orders of the Bessarabian Regional Police Inspectorate on the Jewish issue in 1942. The lists of suspects that were to be interned in camps in 1942. Correspondence with the Police Regional Inspectorate Chișinău about the necessity of increased control in areas where it is possible to cross the border. Correspondence with the Regional Police Inspectorate about the Jewish problem.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 61

Existence and Location of Originals

 • NARM

Archivist Note

Entry translated by Victoria; entry added by Irina; edited by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasă. Rezina

 • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Rezina Police Station
 • Резинский комиссариат полиции
 • Rezinskij komissariat politsii
Identifier
1583.2
Language of Description
Romanian
Dates
1941 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

204 dosare

Scope and Content

Note informative ale agenţilor de poliţie despre evreii care au fost evacuaţi în Uniunea Sovietică şi a celor suspectaţi de activitate comunistă. Dosare personale ale evreilor învinuiţi de loialitate faţă de statul sovietic, rămaşi în Basarabia în perioada ocupaţiei sovietice. Ordinele Inspectoratului de Poliţie Regional Basarabia despre urmărirea persoanelor străine, listele persoanelor cu cetăţenie străină din Rezina. Copiile ordinelor Inspectoratului de Poliţie Regional Basarabia despre deciziile luate pentru a rezolva problema evreiască. Raport informaţional despre atitudinea morală şi politică a populaţiei din judeţul Rezina. Corespondenţa cu Poliţia Orhei despre persoanele suspectate de propagandă religioasă. Ordinele Inspectoratului de Poliţie Regional Basarabia referitor la problema evreiască în 1942. Listele persoanelor suspecte ce urmau a fi internate în lagăre în 1942. Corespondenţa cu Inspectoratul de Poliţie Regional Chişinău despre necesitatea de mărit controlul în zonele unde este posibilă trecerea graniţei. Corespondenţa cu Inspectoratul de Poliţie Regional despre problema evreiască.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 61

Existence and Location of Originals

 • NARM

Archivist Note

Added by Irina; edited by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0