Financial administration of Lăpușna district

 • Administrația financiară raională Lăpuşna
 • Лапушнянская уездная финансовая администрация
Identifier
1418.1
Language of Description
English
Dates
1918 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

260 files

Scope and Content

Files on taxation of Jews owners of small business in Chișinău (alcohol factories, restaurants, private medical offices, shops, farm animals). Lists of owners of commercial and industrial enterprises in the county Lăpuşna. Information about social support offered to orphans. Lists of homeowners in Chișinău, 1927. Certificates for the right to sell alcohol in different counties of Bessarabia. Lists of alcohol factory owners in Bessarabia. Materials on activity of credit cooperatives of traders and producers in Chișinău. Certificates on private corporate's income of Chișinău residents with the aim of taxation. Certificates and lists of alcohol factories workers from Bessarabia. Orders and indications of Ministry of Finance of Romania on income taxes for owners of commercial and industrial enterprises, as well as salaries of civil servants, private and state officials. Records of taxes on income and salaries of employees of private enterprises in Chișinău.

Conditions Governing Access

No restrictions on access

Conditions Governing Reproduction

Restrictions on use. Fair use only. Use only for scientific purposes (not for commercial use)

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.006M

Archivist Note

Entry translated by Victoria; added by Irina; edited by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Administrația financiară raională Lăpuşna

 • Lăpuşna district financial administration
 • Лапушнянская уездная финансовая администрация
 • Lapushnyanskaya uyezdnaya finansovaya administratsiya
Identifier
1418.1
Language of Description
Romanian
Dates
1918 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

260 dosare

Scope and Content

Materiale privind impozitarea evreilor, care aveau deschisă o mică afacere în Chișinău (fabrici de alcool, restaurante, cabinete medicale private, magazine, ferme de animale). Listele proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale în județul Lăpușna. Informații despre acordarea ajutorului social copiilor orfani. Listele proprietarilor de locuințe în Chișinău, 1927. Certificate de acordare a dreptului de a vinde alcool în diferite județe ale Basarabiei. Listele proprietariilor de fabrici de alcool din Basarabia. Materiale privind controlul activității cooperativelor de credite ale comercianților și producătorilor din Chișinău. Certificate privind veniturile întreprinderilor private ale locuitorilor Chișinăului în scopul impozitării. Certificatele și listele muncitorilor fabricilor de alcool din Basarabia. Ordinele și indicațiile Ministerului Finanțelor din România cu privire la impozitele pe venit pentru proprietarii de întreprinderi comerciale și industriale, precum și salariile funcționarilor publici, funcționarilor privați și de stat. Registrele impozitelor pe venit din salariile funcționarilor și lucrătorilor întreprinderilor private din Chișinău.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.006M

Archivist Note

Added by Irina; edited by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0