Tighina district prefecture and its subordinated preturas and town halls

 • Judeţul Tighina – prefercturile judetene, subprefecturile plaselor (preturilor) si comunelor subordinate
 • Тигинская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
 • Tiginskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii
Identifier
112.1
Language of Description
English
Dates
1918 - 1940, 1941 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

9151 files

Scope and Content

Documents that enable Jewish citizens of county Tighina to leave the country between 1920-1923. Lists and status of members of the consumer society in 1921. The status of the philanthropic Jewish organization from Căușeni, "Damen ferain". Lists of manufacturers specialists who could provide the needs of the population in case of war. Materials related to the election of Members of the Commerce and Industry Chamber in Tighina in 1938. Information on the county inhabitants' affiliation to different religions and religious sects between 1938-1939. Correspondence with religious institutions in the county in terms of surveillance the collection of donations. Lists of villages in the county where most of the population consists of national minorities, 1939-1940.

Citizenship certificates of county residents, 1939. Lists of traders and other residents who own wheat, owners of agricultural machinery, owners of industrial and commercial enterprises in the county. Statistical information on the number and composition of the population of the villages of the county, the county's population movement, the industrial enterprises in the county. Correspondence with the Ministry of Interior Affairs of Romania and county prefectures in terms of preparatory work for mobilization. Lists of young people by nationality. The newspaper "Gazeta Bessarabia" of 3rd of April, 1938.

Documents of selling the home of the village (Cobuşca Veche) resident, Shinkar Mark, to local municipality, 1939. Romanian Army Headquarters instructions on preparing the militarization of administrative apparatus. Lists of villagers from Căuşeni aged between 13 to 17 years. Correspondence with Căinari judicial court regarding issues of custody of assets of the deceased and minors; Regulation on granting Romanian citizenship to Jews, 1938. Lists and documents relating to the conversion of the inhabitants of villages Chirnet Lunga and Chirsova from one religion to another. Decisions of pretura Comrat allowing residents to sell liquor. Lists of traders, producers and small producers of Ceadîr-Lunga. Residents of Ceadîr-Lunga applications for certificates of Romanian citizenship. Personal files of officials of municipalities and other institutions of Jewish nationality.

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.006M

Archivist Note

Entry translated by Victoria, added by Irina

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Subjects

Places

Genre

Judeţul Tighina – prefercturile judetene, subprefecturile plaselor (preturilor) si comunelor subordinate

 • Tighina district prefecture and its subordinated preturas and town halls
 • Тигинская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
 • Tiginskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii
Identifier
112.1
Language of Description
Romanian
Dates
1918 - 1940, 1941 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

9151 dosare

Scope and Content

Documente care permit cetăţenilor evrei din judeţul Tighina să iasă din ţară între 1920-1923. Listele şi statutul membrilor societăţii de consum din 1921. Statutul societăţii filantropice evreieşti din Căuşeni "Damen ferain". Listele producătorilor specialiști, care ar putea asigura nevoile populației în caz de război. Materiale referitoare la alegerea membrilor Camerii de Comerţ şi Industrie din Tighina în 1938. Informația cu privire la afilierea locuitorilor judeţului la diferite religii și secte religioase între 1938-1939. Corespondența cu instituțiile de cult din judeţ în ceea ce privește supravegherea colectărilor de donaţii. Listele satelor din judeţ unde majoritatea populaţiei este formată din minorități naționale, 1939-1940. Certificatele de cetățenie ale locuitorilor judeţului, 1939. Listele comercianților și altor rezidenți, care dețin grîu de vînzare, proprietarilor de maşini agricole, proprietarilor de întreprinderi industriale şi comerciale din judeţ. Informații statistice cu privire la numărul și componența populației din satele judeţului, despre mișcarea populației judeţului, privind întreprinderile industriale din judeţ. Corespondența cu Ministerul Internelor din România și prefecturile judeţului în ceea ce privește activitatea de pregătire pentru mobilizare. Listele de tineri după naționalitate. Ziarul "Gazeta Basarabiei" din 3 aprilie 1938. Documente de vînzare a casei rezidentului satului Cobuşca Veche, Shinkar Mark primăriei locale, 1939. Instrucțiunile Cartierului General al Armatei Române cu privire la pregătirea militarizării aparatului administrativ. Listele locuitorilor satelor din Căuşeni cu vîrste cuprinse între 13 și 17 ani. Corespondența cu Instanța de judecată Căinari în ceea ce privește problemele legate de custodie a bunurilor defunctului, a minorilor; regulamentul privind acordarea cetățenie română evreilor, 1938. Listele și documentele referitoare la convertirea locuitorilor din satele Chirsova şi Chirnet Lunga de la o religie la alta. Deciziile Preturei Comrat, care permit rezidenților plasei să vîndă băuturi alcoolice. Listele comercianților, producătorilor, și micilor producători din Ceadîr-Lunga. Cererile locuitorilor din Ceadîr-Lunga pentru obținerea certificatelor de cetățenie română. Dosare personale ale funcţionarilor primăriilor şi altor instituţii de naţionalitate iudaică.

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.006M

Archivist Note

Added by Irina

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0