Atrinkti dokumentai iš Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų rankraščių skyriaus

Identifier
HE-35-I-III (LMA)
Language of Description
Lithuanian
Dates
1 Aug 1944 - 31 Dec 1945
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Lithuanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Kopijų kolekciją sudaro 476 puslapiai iš 45 vienetų (bylų).

Scope and Content

Valstybinių komisijų tiriančių nacių nusikaltimus (masinių žudynių vietos) dokumentai, parengti pagal raportus ir tyrimų medžiagą surinktą visoje Lietuvoje.

Finding Aids

 • Muziejaus istorikai turi ranka rašytus kopijų aprašymus.

Existence and Location of Copies

 • F. 159-14. Vilnius. 1 psl. Nužudytų ir išvežtų iš Vilniaus į Vokietiją taikių gyventojų ir karo belaisvių (1941-1945) suvestinė lentelė.

  F. 159-11. Vilnius. 10 psl. Nužudytų Vilniaus žydų sąrašas Nr. 1 (1941 06 24-1944 07 13). 649 asmenys; 13 psl. Nužudytų Vilniaus žydų sąrašas Nr. 2 (1941 06 24-1944 07 13). 683 asmenys; 4 psl. Nužudytų Vilniaus žydų sąrašas Nr. 3 (1941 06 24-1944 07 13). 220 asmenų; 14 psl. Nužudytų Vilniaus žydų sąrašas Nr. 4 (1941 06 24-1944 07 13). 759 asmenys; 13 psl. Nužudytų Vilniaus žydų sąrašas Nr. 5 (1941 06 24-1944 07 13). 720 asmenų; 11 psl. Nužudytų Vilniaus žydų sąrašas Nr. 6 (1941 06 24-1944 07 13). 628 asmenys; 12 psl. Nužudytų Vilniaus žydų sąrašas Nr. 7 (1941 06 24-1944 07 13). 768 asmenys; 14 psl. Nužudytų Vilniaus žydų sąrašas Nr. 8 (1941 06 24-1944 07 13). 813 asmenų;

  F. 159-4. Vilnius. 1 psl. Vilniaus gebietskomisaro Murerio aplinkraštis apie Vilniaus žydų įdarbinimą (1943); 1 psl. Švietimo tarėjo Germanto slaptas laiškas pirmajam Generaliniam tarėjui apie operos dirigento Tallat-Kelpšos atleidimą iš Kauno valstybinio teatro dėl jo protarybinio veikimo žydų įtakoj (1941 08 29);

  F. 159-21.Vilnius. 4 psl. Aktas, pasirašytas A. Suckeverio, apie Vilniaus žydų bibliotekoms ir YIVO padarytų nuostolių apskaičiavimą (1943 09 05).

  F. 159-25. Kaunas. 1 psl. Kauno rabino Ošri raštas miesto NKVD viršininkui Svečnikovui apie nacių ir jų kolaborantų nusikaltimus prieš žydus (1945 05 18); 1 psl. liudininkų parodymai apie Kauno Mažojo geto sunaikinimą; 2 psl. liudininkų parodymai apie Kauno Didžiojo geto sunaikinimą; 1 psl. liudininkų parodymai apie vaikų, senelių ir neįgaliųjų akciją Kauno gete; 1 psl. liudininkų parodymai apie Kauno pogromą 1941 06 23; 1 psl. liudininkų parodymai apie nužudymus "LIetūkis" garaže ir Vytauto prospekte 1941 06 23; 1 psl. 28 akcijų vadovų nacių gete sąrašas; 8 psl. 772 sušaudytų žydų inteligentų sąrašas (1945); 2 psl. 192 sušaudytų žydų rabinų sąrašas (1945); 6 psl. Ch. Gardono ir Olickino parodymų protokolo nuorašas (1944 08 12).

  F. 159-23. Kauno sąrašai: 21 psl. 1039 sušaudytų Kauno žydų sąrašas; 21 psl, sušaudytų Kauno žydų sąrašas, 627 asmenys (sudarytas 1945 02 16).

  F. 159-32. Panevėžys: 1 psl. Vokiečių piktadarybių Panevėžio mieste suvestinė lentelė; 1 psl. Visiškai slapta pažyma apie taikių piliečių sušaudymo dalyvius Panevėžio apskr. (1945 01 24); 2 psl. Vokiečių piktadarybių Panevėžio apskr. liudininkės protokolas (1945 01 22); 2 psl. Slaptas aktas apie taikių gyventojų masinį sušaudymą Pajuostės miške (1945 01 22); 1 psl. atkasimo aktas apie taikių gyventojų sušaudymo vietą Žalgirio miške (1945 01 23); 2 psl. aktas nr. 2 apie Žalgirio miške sušaudytus taikius piliečius (1945 01 24); 2 psl. aktas nr. 8 apie taikių gyventojų sušaudymą miškuose Panevėžio apskr. (1945 01 25).

  F. 159-49. Panevėžys. 1 psl. išrašas iš V. Mikalausko apklausos protokolo apie žydų sušaudymus Panevėžio miškuose (1945 02 24); 2 psl. V. Mikalausko viso apklausos protokolo kopija apie sušaudymą Panevėžio miškuose (1945 01 18); 1 psl. išrašas iš J. Navicko apklausos protokolo apie dalyvavimą žydų sušaudymuose (1945 01 25); 1 psl. išrašas iš LTRS NKVD karinio tribunolo nuosprendžio apie K. Vaiškio, A. Urbaičio ir J. Novako dalyvavimą baudžiamosiosios operacijose Šeduvoje (1945 02 19); 1 psl. nacių sušaudytų Panevėžio alaus gamyklos aktyvistų ir šeimos narių sąrašas (10 žydų) (1945 01 25); 1 psl. nacių ir jų kolaborantų Panevėžio apskr. sąrašas.

  F. 159-30. Šiauliai. 1 psl. lydraštis prie siųsto Ypatingajai komisijai atkasimo akto (1944 10 14); 4 psl. Šiaulių miesto gyventojų nužudytų Pročiūnų km. miškelyje atkasimo aktas (1944 10 14); 2 psl. Gubernijios miške nužudytų gyventojų atkasimo aktas (1944 11 16).

  F. 159-29. Šiauliai. 5 psl. aktas apie žydų žudynes, sudarytas pagal Šiaulių geto archyvą (1944 11 25).

  F. 159-31. Šiauliai. 2 psl. aktas apie Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios sugriovimą 1944 07 27 bombardavimo metu (1944 09 03).

  F. 159-33. Alytaus apskr. 1 psl. žydų sušaudymo Vidzgirio miške liudininkės A. Keluvienės apklausos protokolas (1944 08 27); 1 psl. žydų sušaudymo 1941 08 31 liudininko B. Valentavičiaus apklausos protokolas (1944 08 28); 9 psl. 162 nusikaltėlių ir jų bendrininkų padarytų nusikaltimų sąrašas; 1 psl. aktas apie 14 asmenų dalyvavymą žydų žudynėse Alytaus apskr. (1944 08 27); 2 psl. Vidzgirio miške 1942 06 24 sušaudymo dieną liudininkės N. Kulbirkienės apklausos protokolas (1944 08 26); 1 psl. visos medžiagos apie žydų žudynes Alytuje surašymo aktas; 1 psl. 1941 09 žydų sušaudymo Alytuje (834 moterų ir 3 000 vyrų) liudininko P. Survio aktas (1944 08 29); 1 psl. 1941 08-09 mėn. sušaudymo vietų apžiūros aktas ir schema (1944 08); 2 psl. Alytaus mokytojo K. Klimavičiaus liudijimo aktas apie Alytuje įvykusias masines žmonių žudynes 1941-1944; 2 psl. Alytaus gyventojo J. Miglino parodymai apie žydų sušaudymus 1941 m. ir jų vykdytojus; 1 psl. Alytaus gyventojų liudininkų aktas apie žydų sušaudymus 1941 m. rugpjūčio mėn. (1944 08 27); 1 psl. Alytaus gyventojo I. Jankausko liudytojo parodymai apie žydų sušaudymus 1941 m. (1944 08 29); 1 psl. Alytaus 8 000 žydų sušaudymo vietų apžiūrėjimo aktas (1944 08 28); 2 psl. Alytaus gyventojo J. Tarutos apklausos protokolas apie žydų sušaudymus 1941 m. ir jų vykdytojus (1944 08 28); 1 psl. Alytaus gyventojos L. Stašauskienės apklausos protokolas apie karo belaisvių likimą 1941-1942 m. (1944 08 28).

  F. 159-44. Butrimonys. 1 psl. Butrimonių miestelio sušaudymo vietos apžiūros aktas (1944 08 27); 2 psl. 23 nacių ir jų pagalbininkų Butrimonių miestelyje sąrašas (1944 08 27).

  F. 159-35. Jieznas. 1 psl. Žinios apie Alytaus apskr. Jiezno valsčiuje sušaudytus žydus (250 asmenų, iš jų 70 vaikų); 1 psl. aktas apie išvežtų į Vokietiją darbams Daukanto ir Būdos kaimų Jiezno valsčiaus piliečius (1944 08 29); 1 psl. aktas apie 2 žydų jaunuolių sušaudymo vietą Jiezne apžiūrą (1944 08 29); 1 psl. liudininkės apklausos protokolas apie dviejų žydų komjaunuolių sušaudymą Jiezne (1944 08 28); 2 psl. aktas apie 5 žydų sušaudymo vietą Steponiškių kaime Jiezno valsč. apžiūrą (1944 08 28); 2 psl. liudininko apklausos protokolas apie 5 žydų sušaudymo vietą Steponiškių kaime Jiezno valsč. ir dalyvavusių žudynėse sąrašas (1944 08 28); 2 psl. aktas apie partijos narių (yra žydų pavardės) sušaudymą Spangio miške Jiezno valsč. 1941 07 05 ir žudynių dalyvių sąrašas (1944 08 28); 1 psl. liudininko apklausos protokolas apie partijos narių (tik lietuviškos pavardės) sušaudymą 1941 m . Musio miške Jiezno valsč. ir dalyvavusių žudynėse sąrašas (1944 08 27); 4 psl. aktas apie Jiezne sušaudytą 71 šeimą (šeimos narių sąrašas. Iš viso 309 asmenys) 1944 08 27; 2 psl. aktas apie žydų sušaudymą 1941 09 03 Jiezne ir vykdytojų sąrašas (1944 08 27); 2 psl. liudininko apklausos protokolas apie žydų sušaudymą 1941 06 25 Jiezne ir baltaraiščių būrio aprašymas (1944 08 28); 4 psl. liudininko apklausos protokolas apie žydų sušaudymą 1941 09 03 Jiezne (1944 08 28);

  F. 159-36. Merkinė. 2 psl. liudininko apklausos protokolas apie žydų sušaudymą 1941 10 Merkinėje (1944 08 27); 2 psl. liudininko apklausos protokolas apie žydų sušaudymą Kukumbalio pušyne Merkinės valsčiuje ir vykdytojų sąrašas (1944 08 27); 2 psl. nacių ir jų kolaborantų vykdytų sušaudymų Merkinės valsčiuje sąrašas (1944 08 27);

  F. 159-47. Mažeikiai. 2 psl. aktas dėl Mažeikiuose įvykdytų piktadarybių su sušaudytųjų pavardėmis (1944 12 07);

  F. 159-48. Ylakiai. 1 psl. Nutarimas bylos išskyrimą apie masinių Ylakių žydų sušaudymą (1941 07) 1944 10 14; 1 psl. Nutarimas dėl parengtinio tardymo apie masinius žydų sušaudymus (1941 07) 1944 10 11; 1 psl. Kaltinamoji išvada dėl žudynių Ylakiuose 1941 m. su dalyvių paminėjimu (1944 10); 2 psl. Nutarimas dėl tyrimo medžiagos apie Ylakių žydų žudynes pateiktas valstybinei komisijai (1944 05 12).

  F. 159-51. Rokiškis. 2 psl. Aktas apie žydų sušaudymo Bajorų kaime Rokiškio apskr. atkasimo aktas (1944 10 21); 2 psl. žydų sušaudymo 1941 07 Steponių miške vietos atkasimo aktas (1944 10 26); 1 psl. žydų sušaudymo 1941 08 19-20 Obelių valsčiuje vietos atkasimo aktas (1944 10 28).

  F. 159-54. Šakiai. 1 psl. aktas apie žydų sušaudymus Kidulių valsč. Šakių apskr. su 21 sušaudytų sąrašu ir 4 budelių paminėjimu (1944 02 08);

  F. 159-57. Tauragė. 1 psl. 288 sušaudytųjų apskrityje sąrašas (iš jų 236 žydai) (1945 01 14).

  F. 159-58. Telšiai. 2 psl. aktas apie žydų piliečių ir karo belaisvių išgelbėjimą Telšiuose Laurinaičio šeimoje (1941 06 06-1944 09 08) 1945 01 03.

  F. 159-46. Marijampolė, Prienai, Kalvarija. 2 psl. Marijampolės žydų žudynių 1941 09 01 liudininkų pareiškimo nuorašas su žudikų pavardėmis (1944 10); 2 psl. Marijampolės žydų sušaudymo 1941 09 01 liudininko pareiškimo nuorašas (1944 10 04); 2 psl. akto nuorašas apie masines žydų žudynes 1941 09 01 ir vėliau (1944 10 06); 2 psl. Marijampolės žydų žudynių 1941 09 01 liudininkų pareiškimo nuorašas (1944 10 04); 2 psl. Marijampolės žydų žudynių 1941 09 01 liudininkų pareiškimo nuorašas (1944 10 05); 2 psl. aktas apie žydų žudynes 1941 07 13 Šumskų giraitėje Marijampolės raj. (1945 02 04). 2 psl. aktas apie nacių suorganizuotas žydų žudynes 1941 08 26 Prienuose (1945 02 10); 2 psl. žydų sušaudymo Prienuose 1941 08 26 liudininkės parodymai (1945 02 09); 2 psl. žydų sušaudymo Prienuose 1941 08 26 liudininkės parodymai (1945 02 10); 1 psl. liudininkės parodymai apie nužudytų ir numarintų badu žmones koncentracijos stovykloje Prienuose (1945 02 10). 1 psl. aktas dėl žudynių 1941 06 27 ir 1941 07 09 Kalvarijoje (1945 02 10); 2 psl. suvestinis aktas apie visas masines žudynes Marijampolės apskr. su nužudytųjų skaičiumi pagal vietoves (1945 02 10).

  F. 159-37. Biržai. 2 psl. aktas apie žydų sušaudymus Biržų apskr. 1941 08 mėn. (1944 08 15); 6 psl. aktas apie sušaudymus Astravos miške, žydų kapinėse Pasvalyje, Pipilėje ir kituose Biržų apskr. valsčiuose 1941-1944 m. (1945 05 25); 1 psl. aktas apie sušaudymus Pasvalyje 1941 07 (1944 10 04).

  F. 159-39. Kėdainiai. 1 psl. Kėdainių apskr. Vykdomojo komiteto protokolo ištrauka apie valstybinės komisijos sudarymą (1944 08 28); 2 psl. 21 asmens dalyvavusių žudynėse sąrašas; 2 psl. išvežtų į Vokietiją sąrašas (žydų nėra).

  F. 159-44. Lazdijai. 1 psl. aktas apie žydų sušaudymą 1941 08 15 Katkiškėje Lazdijų apskr. (1945 03 08); 3 psl. aktas su dviejų liudininkų parodymais Leipalingyje 1941 09 09-10 (1945 02 08).

  F. 159-45. Druskininkai. 1 psl. aktas apie sušaudymus Druskininkuose 1941 m. ir vykdytojų sąrašas (1944 08 28).

  F. 159-60. Ukmergė. 9 psl. Ukmergės apskr. 1941-1944 m. sušaudytų piliečių sąrašas (414 asmenų, iš kurių 304 žydai) 1945 04 05; 1 psl. Balnininkų valsčiuje sušaudytų 24 gyventojų sąrašas (3 žydai) 1945 02 02).

  F. 159-61. Balninkai 1 psl. Balninkų skyriaus NKVD paaiškinamasis raštas apskrities NKVD viršininkui dėl nacių nusikaltimų (1945 02 02).

  F. 159-63. Gelvonai. 3 psl. žydų sušaudymo Gelvonų valsčiuje 1941 08 liudininko apklausos protokolas (1945 02 05); 2 psl. Gelvonų valsčiuje 74 žydų šeimų (290 asmenų) sušaudymo aktas.

  F. 159-66. Musninkai. 11 psl. Musninkų valsčiuje 217 sušaudytų (dauguma pavardžių yra žydiškos) ir išvežtų į Vokietiją gyventojų sąrašas.

  F. 159-67. Siesikai. 4 psl. Siesikų valsčiaus valstybinės komisijos aktas apie plėšimus, žudynes, padegimus ir 1941 07 16 žydų sušaudymą.

  F. 159-68. Šešuoliai. 1 psl. Šešuolių valsčiaus sušaudytų (31 asmuo, iš kurių 25 žydai) ir į Vokietiją išvežtų sąrašas (1945 02 10).

  F. 159-71. Želva. 1 psl. Želvos valsčiaus valstybinės komisijos aktas apie žydų sušaudymą ir jų vykdytojų sąrašas (1944 12 22)

Archivist Note

parengta pagal Neringa tyrimus

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Atrinkti dokumentai iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus

 • Selected Records from the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences – Manuscripts Department
Identifier
HE-35-I-III (LMA)
Language of Description
English
Dates
1 Aug 1944 - 31 Dec 1945
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Lithuanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

476 pages of the copies from 45 original files from the Manuscripts Department.

Scope and Content

Documents of the State Commissions (subcommission of the Extraordinary Soviet Commission) for investigating Nazis crimes (mass killing sites) established in the main towns in Lithuania. Statements compiled by the State Commissions have been based on the reports collected from the different municipalities of Lithuania.

Finding Aids

 • The museum's historians have made a handwritten overview of the copies.

Existence and Location of Originals

 • The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences – Manuscripts Department

Existence and Location of Copies

 • VVGŽM HE

  F. 159-14. Vilnius. 1 page, statistics about people from Vilnius killed or moved to Germany for forced labour (1941-1945).

  F. 159-11. Vilnius. 10 pages, list No 1 of 649 Jews killed (24/6/ 1941-13/7/1944); 13 pages, list No 2 of 683 Jews killed (24/6/ 1941-13/7/1944); 4 pages, list No 3 of 220 Jews killed (24/6/ 1941-13/7/1944); 14 pages, list No 4 of 759 Jews killed (24/6/ 1941-13/7/1944); 13 pages, list No 5 of 720 Jews killed (24/6/ 1941-13/7/1944); 11 pages, list No 6 of 628 Jews killed (24/6/ 1941-13/7/1944); 12 pages, list No 7 of 768 Jews killed (24/6/ 1941-13/7/1944); 14 pages, list No 8 of 813 Jews killed (24/6/ 1941-13/7/1944).

  F. 159-4. Vilnius. 1 page, circular of the Vilnius Gebietscommissar Franz Mürer concerning forced labour of Jews (1943); 1 page, letter to the Minister of Education concerning negative influence of Jews (1941 08 29).

  F. 159-21. Vilnius. 4 page, act signed by A. Sutzkever concerning damages that have been done to the Jewish libraries and YIVO (1943 09 05).

  F. 159-25. Kaunas. 1 page, report of Kaunas rabbi Ephraim Oshry to the Chief of Kaunas NKVD about the crimes of the Nazis and their collaborators against Jews (1945 05 18); 1 page, testimonies of witnesses concerning the annihilation of the Small Kaunas ghetto; 2 pages, testimonies of witnesses concerning the annihilation of the Big Kaunas ghetto; 1 page, testimonies of witnesses concerning actions against children and old and sick people in the Kaunas ghetto; 1 page, testimonies of witnesses concerning the pogrom on 1941 06 23 in Vilijampolė (Kaunas); 1 page, testimonies of witnesses concerning the killings in "LIetūkis" garage in Vytauto Avenue on 1941 06 23; 1 page, list of 28 Nazi chiefs in Kaunas ghetto; 8 pages, list of 772 Jewish intellectuals killed (1945); 2 pages, list of 192 rabbis killed (1945); 6 pages, copy of the protocol of Ch. Gardonas and Olickinas (1944 08 12).

  F. 159-23. Lists concerning Kaunas. 21 pages, list of 1039 Kaunas Jews killed; 21 pages, list of 627 Kaunas Jews killed (1945 02 16).

  F. 159-32. Panevėžys: 1 page, statistics on the Nazis crimes in Panevėžys; 1 page, report concerning the mass killings in Panevėžys district (1945 01 24); 2 pages, protocol of witness concerning the Nazis crimes (1945 01 22); 2 pages, secret act concerning the mass killings in Pajuostė forest (1945 01 22); 1 page, document concerning the excavation of the mass murder site in Žalgiris forest (1945 01 23); 2 pages, act No 2 concerning the killings in Žalgiris forest (1945 01 24); 2 pages, act No 8 concerning the killings of local people in the forests of Panevėžys district (1945 01 25).

  F. 159-49. Panevėžys. 1 page, copy of the inquiry protocol of the witness V. Mikalauskas concerning the killings of Jews in Panevėžys forests (1945 02 24); 2 pages, copy of the inquiry protocol of the witness V. Mikalauskas concerning the killings of Jews in Panevėžys forests (1945 01 18); 1 page, copy from the witness J. Navickas inquiry protocol concerning participation in the mass killings (1945 01 25); 1 page, copy of the decision from the LTRS NKVD military tribunal concerning the penalties for K. Vaiškys, A. Urbaitis, and J. Novakas for participating in the mass killings in Šeduva (1945 02 19); 1 page, list of the activists and members of their families (10 people) from Panevėžys beer factory who were killed (1945 01 25); 1 page, list of Nazis and collaborators in Panevėžys district.

  F. 159-30. Šiauliai. 1 page, covering letter concerning the excavation which was sent to the Extraordinary Commission (1944 10 14); 4 pages, act of the excavation of the mass killing site in Pročiūnai forest (1944 10 14); 2 pages, act of the excavation of the mass killing site in Gubernijos forest (1944 11 16).

  F. 159-29. Šiauliai. 5 pages, act of the killings of Jews based on information of the Šiauliai ghetto archives (1944 11 25).

  F. 159-31. Šiauliai. 2 pages, act about the bombing demolition of the St. Petras and Povilas Church in Šiauliai in 1944 07 27 (1944 09 03).

  F. 159-33. Alytus district. 1 page, inquiry protocol of the witness A. Keluvienė about the mass killing of Jews in Vidzgiris forest (1944 08 27); 1 page, inquiry protocol of the witness B. Valentavičius about the mass killing of Jews (1944 08 28); 9 pages, list of 162 perpetrators and their partners; 1 page, act of 14 persons who participated in the mass killings of Jews in Alytus district (1944 08 27); 2 pages, inquiry protocol of the witness N. Kulbirkienė about the killings of Jews in Vidzgiris forest on June 1942 (1944 08 26); 1 page, documentation about the mass killings of Jews in Alytus; 1 page, act of the witness P. Survys about the mass killings of the Jews (834 women and 3 000 men) on September 1941 in Alytus (1944 08 29); 1 page, drawing and document of the mass killings sites from August/September 1941 in Alytus (1944 08); 2 pages, testimonies of the Alytus teacher K. Klimavičius about the mass killings in Alytus 1941-1944; 2 pages, testimonies of Alytus resident J. Miglinas about the killings of Jews in 1941 and about the perpetrators; 1 page, testimonies of Alytus residents about the killings of Jews in August 1941 (1944 08 27); 1 page, the testimonies of Alytus resident I. Jankauskas about the killing of Jews in 1941 (1944 08 29); 1 page, act of survey of the mass killing site of 8 000 Alytus residents (1944 08 28); 2 pages, inquiry protocol of Alytus resident J. Taruta about the mass killings of Jews in 1941 and about the perpetrators (1944 08 28); 1 page, inquiry protocol of Alytus resident L. Stašauskienė about annihilation of war prisoners in 1941-1942 (1944 08 28).

  F. 159-44. Butrimonys. 1 page, survey of the mass killing site in Butrimonys (1944 08 27); 2 pages, list of 23 Nazis and their assistants in Butrimonys (1944 08 27).

  F. 159-35. Jieznas. 1 page, information about the killings of Jews (250 persons, of whom 70 were children) Jieznas local rural district; information about Jewish children killed; 1 page, act of local residents from Daukantas and Būda villages who were driven to Germany for forced labour (1944 08 29); 1 page, act of the killing place of 2 youngsters in Jieznas (1944 08 29); 1 page, protocol of witness about the killing of 2 Jews in Jieznas (1944 08 28); 2 pages, act about the killing place of 5 Jews in Steponiškiai village(1944 08 28); 2 pages, inquiry protocol of witness about the killing place of 5 Jews in Steponiškiai village and the list of perpetrators (1944 08 28); 2 pages, act of the people killed in Spangys forest (includes Jewish names) on July 5, 1941 07 05 (1944 08 28); 1 page, inquiry protocol of witness about the killings in Musis forest (only Lithuanian names) and the list of perpetrators (1944 08 27); 4 pages, act of 71 killed Jieznas Jewish families (309 persons), the list was compiled on August 27, 1944; 2 pages, act on the mass killings of Jews on September 9, 1941 in Jieznas and the list of perpetrators (1944 08 27); 2 pages, inquiry protocol of witness on the mass killings of Jews in Jieznas on June 25, 1941 and the description of the white armband unit (1944 08 28); 4 pages, inquiry protocol of witness about the mass killings of Jews in Jieznas on September 3, 1941 (1944 08 28);

  F. 159-36. Merkinė. 2 pages, protocol of the witness (1944 08 27) about the mass killings of Jews in Merkinė in October 1941 10; 2 pages, inquiry protocol of witness about the mass killings of Jews in Kukumbalio forest in Merkinė local rural district, list of perpertrators (1944 08 27); 2 pages, list of the Nazis and their collaborators' crimes committed in Merkinė local rural district (1944 08 27);

  F. 159-47. Mažeikiai. 2 pages, act (with list of victims' names) on the mass killings committed in Mažeikiai (1944 12 07);

  F. 159-48. Ylakiai. 1 page, decree about the mass killings of Jews in Ylakiai (1941 07) 1944 10 14; 1 page, decree concerning the inquiry into the mass killings of Jews (1941 07) 1944 10 11; 1 page, document of indictment about the mass killings case in Ylakiai in 1941 (with a list of perpetrators) (1944 10); 2 pages, decree of investigation into the mass killings of Jews in Ylakiai (1944 05 12).

  F. 159-51. Rokiškis. 2 pages, act of excavation about the mass killings of Jews in Bajorai village in Rokiškis rural district (1944 10 21); 2 pages, act of the excavation of the site of the mass killings of Jews on July 1941 in Steponiai forest (1944 10 26); 1 page, act of the excavation of the site of mass killings of Jews on 19-20 August 1941 in Obeliai local rural district (1944 10 28).

  F. 159-54. Šakiai. 1 page, act of the excavation of the site of the mass killings of Jews in Kiduliai in Šakiai district with list of 21 people killed and list with names of 4 perpetrators (1944 02 08); F. 159-57. Tauragė. 1 page, list of 288 persons killed in the district (236 Jewish names) (1945 01 14).

  F. 159-58. Telšiai. 2 pages, act about the rescue of Jews and war prisoners in Telšiai in the family of Laurinaičiai (1941 06 06-1944 09 08) 1945 01 03.

  F. 159-46. Marijampolė, Prienai, Kalvarija. 2 pages, copy of the protocols of witnesses about the mass killings of Jews in Marijampolė on 1 September 1941 (list with names of perpetrators is added) (1944 10); 2 pages, copy of the testimony of witness about the mass killings of the Jews in Marijampolė on September 1, 1941 (1944 10 04); 2 pages, copy of the act about the mass killings of Jews on September 1, 1941 and later (1944 10 06); 2 pages, copy of the testimonies of witnesses about the mass killings of Jews in Marijampolė on September 1,1941 (1944 10 04); 2 pages, copy of the testimonies of witnesses about the mass killings of Jews in Marijampolė on September 1, 1941 (1944 10 05); 2 pages, act of the mass killings of Jews in Šumskai forest in Marijampolė district on July 13, 1941 (1945 02 04); 2 pages, act of the mass killings of Jews in Prienai organized by Nazis on August 26, 1941 (1945 02 10); 2 pages, testimonies of witness about the mass killings of Jews in Prienai on August 26, 1941 (1945 02 09); 2 pages, testimonies of witness about the mass killings of Jews in Prienai on August 26, 1941 (1945 02 10); 1 page, testimonies of witness about the mass killings in Prienai on August 26, 1941 and testimonies about the annihilation of people in the concentration camp in Prienuose (1945 02 10); 1 page, act of the mass killings in Kalvarija on June 26 and July 9, 1941 (1945 02 10); 2 pages, act and statistics of all mass killings in Marijampolė district (with number of people killed in each region) (1945 02 10).

  F. 159-37. Biržai. 2 pages, act of the mass killing of Jews in Biržai district on August, 1941 (1944 08 15); 6 pages, act of the mass killings of Jews in Jewish cemetery in Pasvalys and Papilė and mass killing site in Astrava forest in 1941-1944 (1945 05 25); 1 page, act of the mass killings in Pasvalys on July 1941 (1944 10 04).

  F. 159-39. Kėdainiai. 1 page, excerpt from the protocol of Kėdainiai executive Soviet authorities about establishing of local subcommission (branch of Extraordinary Commission) for investigating of the Nazis crimes (1944 08 28); 2 pages, list of 21 persons who participated in the mass killings; 2 pages, list of locals deported to Germany (no Jewish names).

  F. 159-44. Lazdijai. 1 page, act of the annihilation of Jews on August 15, 1941 in Katkiškė in Lazdijai disrict (1945 03 08); 3 pages, testimonies of witnesses concerning the killings in Leipalingis on September 9-10, 1941 (1945 02 08).

  F. 159-45. Druskininkai. 1 page, act of the mass killings in Druskininkai in 1941 with list of perpetrators (1944 08 28). F. 159-60. Ukmergė. 9 pages, list of people killed in Ukmergė district in 1941-1944 (414 persons, 304 of whom were Jews) 1945 04 05; 1 page, list of 24 people killed, 3 of whom were Jews) in Balnininkai local rural district (1945 02 02).

  F. 159-61. Balninkai, 1 page, report of Balninkai NKVD department to the chief of Ukmergė NKVD department about crimes committed by the Nazis (1945 02 02).

  F. 159-63. Gelvonai. 3 pages, inquiry protocol of witness about the mass killings in Gelvonai local rural district on August 1941 (1945 02 05); 2 pages, act on the 74 Jewish families (290 persons) killed in Gelvonai.

  F. 159-66. Musninkai. 11 pages, list of 217 persons (most of whom were Jews) killed in Musninkai local rural district and list of people deported to Germany.

  F. 159-67. Siesikai. 4 pages, information about crimes in Siesikai local rural district and the mass killings of Jews on July 16, 1941.

  F. 159-68. Šešuoliai. 1 page, list of 31 persons killed (25 of whom were Jews) in Šešuoliai local rural district and list of people deported to Germany (1945 02 10).

  F. 159-71. Želva. 1 page, information about crimes in Želva local rural district and the mass killings of Jews (list of perpetrators added) (1944 12 22).

Archivist Note

Entry written by Neringa based on survey.

Information updated by Neringa on 15 February 2015.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Other Connected Items