Hitlerininkų piktadarybėms tirti respublikinės komisijos aktai

 • Documents of the State Commissions for Investigation of Nazi Crimes
Identifier
F. 159
Language of Description
English
Dates
1 Aug 1944 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Languages
 • Lithuanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

44 items in the fonds.

Scope and Content

The fonds consists of the documents of the Extraordinary Commission on the crimes of the Nazis and local collaborators. Files include information about crimes in almost every region of Lithuania (except Jurbarkas, Švenčionėliai, Varėna, and Vilkaviškis). Other items inlude documents compiled by the Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Panevėžys towns' and districts' commissions about the crimes, testimonies of witnesses, testimonies about the camp for evacuated people in Alytus; testimonies about people killed or deported to do forced labour in the Germany; various kinds of the documentation regarding crimes by Nazis and local collaborators; newspaper clippings about the crimes of Nazi and local collaborators in Alytus town and district; documentary testimonies on the events in Jieznas, Merkinė, Biržai, Pasvalys, Kėdainiai, Pagėgiai, Seinai, Druskininkai, Marijampolė, Mažeikiai, as well as lists of the victims.

Existence and Location of Copies

 • VVGŽM HE copies' archive: there are 476 paper copies from 45 items.

Archivist Note

Entry written by Neringa based on survey.

Information updated by Neringa on 18 February 2015.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Hitlerininkų piktadarybėms tirti respublikinės komisijos aktai

Identifier
F. 159
Language of Description
Lithuanian
Dates
1 Aug 1944 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Languages
 • Lithuanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Fonde yra 44 vienetai.

Scope and Content

Šiame fonde yra Ypatingosios komisijos aktai apie nacių ir jų vietinių kolaborantų vykdytus nusikaltimus, parengti pagal vietoves (išskyrus Jurbarką, Švenčionėliai, Varėna, Vilkaviškis). Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio miesto komisijų aktai; ir apskričių komisijų aktai: liudininkų parodymai ir sąrašai apie evakuotų piliečių stovyklą Alytuje, apie sušaudytus ir į Vokietiją išvežtus žmones, bendro pobūdžio dokumentai, laikraščių iškarpos apie nacių ir jų kolaborantų nusikaltimus Alytaus apskr. ir mieste; dokumentiniai parodymai ir sąrašai apie Jiezno, Merkinės, Biržų, Pasvalio, Kėdainių, Pagėgių, Seinų, Druskininkų, Marijampolės, Mažeikių įvykius.

Existence and Location of Copies

 • VVGŽM HE kopijų archyvas: 476 psl. kopijų iš 44 vienetų.

Archivist Note

parengta pagal Neringa tyrimus.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0