Rukšėnas K. Hitlerininkų politika Lietuvoje 1941-1944 metais (Istorijos mokslų kandidato disertacija)

  • Nazi Policy in Lithuania 1941-1944 (K. Rukšėnas, PhD Dissertation)
Identifier
F. 26-1475
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1970 - 31 Dec 1970
Level of Description
Item
Languages
  • Lithuanian
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Creator(s)

Scope and Content

This work contains information about Nazi attitudes toward Jews, about forced labour camps for Jews, and about Jewish prisoners in Lithuanian jails.

Publication Note

Neringa Latvytė-Gustaitienė. Holokaustas Trakų apskrityje, Vilnius, 2002.

Archivist Note

Entry written by Neringa based on survey.

Entry updated by Neringa on 16 March 2015.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Rukšėnas K. Hitlerininkų politika Lietuvoje 1941-1944 metais (istorijos mokslų kandidato disertacija)

Identifier
F. 26-1475
Language of Description
Lithuanian
Dates
1 Jan 1970 - 31 Dec 1970
Level of Description
Item
Languages
  • Lithuanian
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Scope and Content

Disertacijoje yra informacijos apie nacių vykdomą politiką žydų atžvilgių, apie priverstinio darbo stovyklas žydams, apie žydų kalinius kalėjimuose Lietuvoje.

Publication Note

Neringa Latvytė-Gustaitienė. Holokaustas Trakų apskrityje, Vilnius, 2002.

Archivist Note

aprašas parengtas pagal Neringa tyrimus.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0