Τόποι κράτησης και μνήμης: Nαζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ελλάδα (1941-1944)

Show Item Details