Полицейско комендантство – Хасково (1942-1944)

  • Police Headquarters - Hakovo
Identifier
81К
Language of Description
Bulgarian
Dates
1942 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Biographical History

Създадено в началото на 1942 г. с три служби: “Държавна сигурност”, “Криминална” и “Административна”. Задачата на комендантството е да привежда в изпълнение разпорежданията на централната и местната власт и да осигурява обществената сигурност и обществения ред като предотвратява и разкрива престъпления, събира доказателства за тях, издирва и залавя престъпници, контролира обществените заведения и безопасността на движението, конвоира затворници, охранява служебни лица. Ръководи се от полицейски комендант. Подчинено на Областното полицейско управление в Стара Загора. Действа до 1944 г.

Archival History

Архивните документи са предадени в Окръжен държавен архив-Хасково през 1958 г. от МВР-Хасково. Фондът е частично запазен.

Scope and Content

Обобщена характеристика за описи 1 и 2: Окръжни от Министерството на вътрешните работи и народното здраве и преписки с Комисарството по еврейските въпроси по приложение Закона за защита на нацията, молби на евреи за искане разрешение да посещават други градове в страната, търсене работа, списък на евреите определени за изселване и др. (1942–1944). Полицейски рапорти по наблюдаване дейността на дружества и организации и проследяване дейността на техни членове (1942–1944). Досиета на дружества, сдружения и организации (1936–1944). Преписки по проучване политическата принадлежност на отделни лица (1942–1944). Преписки с Германското консулство в Бургас и др. по уреждане въпроси на жители на Хасково отишли на работа в Германия и по търговско-спекулантски прояви на германски войници в Хасково (1943–1944). Преписки по охраната на промишлените обекти в Хасково, списъци на собствениците им и административния персонал (1943). Заявления от частни фирми във връзка с гражданската мобилизация на работниците (1943–1944). Книга за вписване раздаденото оръжие и снаряжение на полицейските органи в комендантството (1942–1943). Преписки по личния състав (1942–1944).

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0