Окръжни от МВРНЗ - комисарство по еврейските въпроси, молби на евреи, служебни бележки от комендантството във връзка с приложение ЗЗН и изселването на евреите.

  • Окръжни от МВРНЗ - комисарство по еврейските въпроси, молби на евреи
Identifier
8 a.e., Fond 81К
Language of Description
Bulgarian
Dates
1944
Level of Description
File
Source
EHRI

Scope and Content

Окръжни от МВРНЗ - комисарство по еврейските въпроси, молби на евреи, служебни бележки от комендантството във връзка с приложение ЗЗН и изселването на евреите.

Sources

  • ARCHIVES STATE AGENCY INFORMATION SYSTEM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0