Oddělení pro Židy nemojžíšského vyznání

Abteilung für Nichtmosaische Juden

Department for non-Mosaic Jews