Právní a informační služba

Note

  • Právní a informační služba fungovala jako vnitřní právní poradna Židovské náboženské obce v Praze, zastupovala ji v jednání s policejními orgány. Dále převáděla na Vystěhovalecký fond zabavené a konfiskované židovské nemovitosti.

    Zdroj: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Maxdorf 1997.

Rechts- und Informationsdienst

Legal and Information Service

Note

  • The Legal and Information Service served as an internal legal counsel for the Jewish Religious Community in Prague, representing it in contact with police authorities. It also transferred seized and confiscated Jewish property to the Expulsion Fund.

    Source: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942 [Jews in the Protectorate. Announcements of the Jewish Religious Community in 1942]. Documents. Maxdorf 1997.