Hospodářská správa

Note

  • Hospodářská správa se kromě jiného starala o nákup a výdej materiálu a jeho uskladnění. Oddělení vedlo i různé dílny (technické, stavební, čalounické, atd.), spravovalo zahradnictví, domovní správu či kreslírnu. Jedno z pododdělení se věnovalo veřejné pořádkové službě.

    Zdroj: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Maxdorf 1997.

Wirtschaftsverwaltung

Business Administration

Note

  • The Business Administration took care of the purchase and issuing of material and the storage thereof. The department also kept various workshops (technical, construction, upholstery, etc.) and ran a horticulture centre, property management and an art room. One of the sub-departments dealt with keeping the public order.

    Source: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942 [Jews in the Protectorate. Announcements of the Jewish Religious Community in 1942]. Documents. Maxdorf 1997.