Finanční správa

Note

  • Finanční správa vykonávala hlavní dozor nad financemi Židovské náboženské obce v Praze, spravovala její příjmy i výdaje. Oddělení rovněž vedlo finanční statistiku a mělo na starosti pražský i venkovský daňový referát, do této agendy spadala i péče o daně Židů nemojžíšského vyznání.

    Zdroj: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Maxdorf 1997.

Finanzverwaltung

Financial Administration

Note

  • The Financial Administration performed the primary oversight of the finances of the Jewish Religious Community in Prague, administering both its revenue and expenditure. The department also kept financial statistics and was in charge of the Prague and rural tax offices; its agenda also included taking care of the taxes of Jews of non-Mosaic faith.

    Source: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942 [Jews in the Protectorate. Announcements of the Jewish Religious Community in 1942]. Documents. Maxdorf 1997.