Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze

Note

  • Ústřední úřad pro uspořádání židovské otázky v Čechách a na Moravě (od 20.8.1942)

Zentralstelle für Jüdische Auswanderung in Prag

Note

  • Zentralamt für die Regelung der Judenfrage in Prag (ab 20.8.1942)

Central Office for Jewish Emigration in Prague