území okupovaná nacisty

Von NS-Deutschland besetzte Gebiete

  • Von Deutschland besetzte Gebiete 1938-1945

Nazi occupied territory

zone occupée par les nazis

Náci megszállás alatti terület

Territorio sotto occupazione nazista

Door Nazi's bezet gebied

tereny okupowane przez nazistów

территория, оккупированная нацистами

  • территория под нацистской оккупацией

territoriâ, okkupirovannaâ nacistami

  • territoriâ pod nacistskoj okkupaciej

teritorij okupiran od strane nacista

Окуповані нацистами території

Okupovanì nacistami teritorìï