1. ארכיון יד ושם / Yad Vashem Archives

  • YV Archives
  • Yad Vashem Archives
 2. Beit Lohamei Haghetaot Archives/ בית לוחמי הגטאות

  • The Ghetto Fighters' House Archives
  • GFH Archives
  • Israel
  • The Ghetto Fighters' HouseBeit Lohamei Haghetaot, Western Galilee
 3. Lavon Institute for Labour Research / המכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון

  • The Pinhas Lavon Institute for Labour Movement Research /
  • Lavon Institute
  • Israel
  • 17 Kehilat Kiev Street, PO Box 24104, Tel Aviv
 4. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs

  • National Archives of Latvia, State Historical Archives of Latvia
  • LVVA (Latvijas Valsts vēstures arhīvs), ЛГИА (Латвийский государственный исторический архив)
  • Latvia
  • Slokas iela 16, Riga
 5. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs

  • National Archives of Latvia, State Archives of Latvia
  • NAL SAL (National Archives of Latvia, State Archives of Latvia) , LSA (Latvian State Archives); LNA LVA (Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs), CVORA ( Centrālais Valsts Oktobra revolūcijas un sociālistiskās celtniecības arhīvs)
  • Latvia
  • Bezdelīgu iela 1, Riga
 6. Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhivs

  • Latvia State Archive of Audiovisual Documents
  • Latvia
  • Šmerļa street 5, Riga
 7. Kauno Apskrities Archyvas

  • Kaunas County Archives
  • Lithuania
  • Maironio g. 28b, Kaunas
 8. Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka - Rankraščių skyrius

  • The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences - Manuscripts Department
 9. Lietuvos Literatūros ir Meno Archyvas

  • Lithuanian Archives of Literature and Art
  • Lithuania
  • O. Milašiaus g. 19, Vilnius
 10. Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas

  • Lithuanian Central State Archives
  • LCVA
  • Lithuania
  • O. Milašiaus g. 21, Vilnius
 11. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

  • Vilna Gaon State Jewish Museum
  • דער ווילנער גאון מלוכהשער יידישער מוזיי
  • Lithuania
  • Naugarduko g. 10/2 (Tolerance Centre); Pamėnkalnio g. 12 (Holocaust Exhibition); Agrastų str. 15 (Memorial Museum of Paneriai), Vilnius
 12. Lietuvos Ypatingasis Archyvas

  • Lithuanian Special Archives
  • LYA
  • Lithuania
  • Gedimino pr. 40/1, Vilnius
 13. Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance

  • Documentation and Research Centre on the Resistance
  • Luxembourg
  • Villa Pauly 57, Boulevard de la Pétrusse, Luxembourg
 14. Archives nationales de Luxembourg / Luxemburger Nationalarchiv

  • National Archives Luxemburg
  • Archives du Gouvernement (1840-1958)
  • Regierungsarchiv (1840-1958)
  • ...
  • Luxembourg
  • Plateau du Saint-Esprit Boîte postale 6, Luxembourg
 15. Arhiva Naţională a Republicii Moldova

  • National Archive of the Republic of Moldova
  • Moldova
  • Gheorghe Asachi 67/B, Chişinău
 16. Regionaal Archief Alkmaar

  • Alkmaar Regional Archive
 17. Archief Almelo

 18. Archief Eemland

  • Eemland Archives