Archival Institutions

Displaying items 721 to 740 of 818
Data Availability: Archival Descriptions
 1. Государственный архив Могилевской области

  • State Archives of Mogilev Region
  • Gosudarstvennyi Arkhiv Mogilevskoy Oblasti
  • Belarus
  • ul. Chelyuskintsev 172 a, Mogilev, Mogilev oblast
 2. Государственный архив Новгородской области

  • State Archive of Novgorod Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Novgorodskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Dukhovskaya 31, Velikii Novgorod, Novgorod oblast
 3. Государственный архив новейшей истории Белгородской области (ОГКУ "ГАНИБО")

  • State Archives of Contemporary History of Belgorod Oblast (OGKU "GANIBO")
  • Gosudarstvennyi Archiv Noveyshey Istorii Belgorodskoy Oblasti
  • Russia
  • ul. Shershneva 1b, Belgorod, Belgorod oblast
 4. Государственный архив новейшей истории Смоленской области

  • State Archive of Contemporary History of Smolensk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv noveyshey istorii Smolenskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Lenina 28, Smolensk, Smolensk oblast
 5. Государственный архив новейшей истории Ставропольского края

  • State Archive of the Contemporary History of Stavropol Kray
  • Gosudarstvennyi arkhiv noveyshey istorii Stavropolskogo kraya
  • Russia
  • ul. Dzerzhinskogo 215, Stavropol, Stavropol kray
 6. Государственный архив общественно-политической истории Курской области

  • State Archive of Social and Political History of Kursk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Kurskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Chelyuskintsev 2, Kursk, Kursk oblast
 7. Государственный архив Орловской области

  • State Archive of Orel Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Orlovskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Leskova 24, Oryol, Oryol oblast
 8. Государственный архив Псковской области

  • State Archive of Pskov Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Pskovskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Petrova 1, Pskov, Pskov oblast
 9. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)

  • State Archives of the Russian Federation
  • Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoy Federatsyi (GARF)
  • GARF
  • Russia
  • ul. Bolshaya Pirogovskaya 17; ul. Berezhkovskoya 26, Moskva, Moscow
 10. Государственный архив Ростовской области

  • State Archive of Rostov Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Rostovskoy oblasti
  • Russia
  • Voroshilovskii pr. 28, Rostov na Donu, Rostov oblast
 11. Государственный архив Смоленской области

  • State Archive of Smolensk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Smolenskoy oblasti
  • Russia
  • Nakhimova 29 b, Smolensk, Smolensk oblast
 12. Государственный архив Ставропольского края

  • State Archive of Stavropol Kray
  • Gosudarstvennyi arkhiv Stavropolskogo kraya
  • Russia
  • ul. Lomonosova 12, Stavropol, Stavropol kray
 13. Государственный архив Тверской области

  • State Archive of Tver Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Tverskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Gorkogo 71a, Tver, Tver oblast
 14. Державний архів в Автономній Республіці Крим

  • State Archive in the Autonomous Republic of Crimea
  • Derzhavnyi arkhiv v Avtonomnii Respublitsi Krym
  • Ukraine
  • vul. Kechkemets'ka 3 (korp. 1); vul. Pavlenka 1a (korp. 2), Simferopol, Autonomous Republic of Crimea
 15. Державний архів Волинської області

  • State Archive of Volhynian Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Volyns'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Veteraniv 21 (korp. 1); vul. Hlushets 37a (korp. 2), Lutsk, Volyn oblast
 16. Державний архів Вінницької області

  • State Archive of Vinnytsia Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Vinnyts'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Soborna 17 (korp. 1); vul. Pyrohova 12 (korp. 2), Vinnytsia, Vynnytsia oblast
 17. Державний архів Дніпропетровської області

  • State Archive of Dnipropetrovsk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Dnipropetrovs'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. M. Hrushevskoho, 89 (korp. 1), vul. Kniazia Yaroslava Mudroho, 10 (korp. 2), Dnipro, Dnipropetrovsk oblast
 18. Державний архів Донецької області

  • State Archive of Donetsk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Donetskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Hromova 34 a, Kostyantynivka, Donetsk oblast
 19. Державний архів Житомирської області

  • State Archives of Zhytomyr Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrs'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Ohrimova Hora 2/20 (korp. 1), vul. Zamkova 3 (korp. 2) , Zhytomyr, Zhytomyr oblast
 20. Державний архів Закарпатської області

  • State Archive of Transcarpathian Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti
  • Ukraine
  • Uzhhorod, vul. Mynais'ka 14a (korp. 1); Berehovo, pl. Heroiv 4a (korp. 2), Uzhhorod, Zakarpatska oblast