Country Code: Slovakia
 1. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Martin

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Martin
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Martin (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Martin Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Bystrička 155, Bystrička
 2. Vojenský historický archív

  • Military History Archive
  • Slovakia
  • Krajná 27, Bratislava, Bratislavský kraj