Country: Slovakia
 1. Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Skalica

  • State archive in Trnava, workplace Archive Skalica
  • Štátny archív v Bratislave - Pobočka Skalica (until 2015)
  • State archive in Bratislava - the Skalica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kráľovská16, Skalica, Trnavsky kraj
 2. Štátny archív v Žiline

  • Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči
  • State archive in Žilina
  • State archive in Žilina with the seat in Bytča
  • ...
  • Slovakia
  • S.Sakalovej 106/3, Bytča
 3. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Čadca

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Čadca
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Čadca (unitl 2015)
  • State Archive in Bytča: the Čadca Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • 17. novembra 2022, Čadca
 4. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Dolný Kubín
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Dolny Kubin (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Dolný Kubín Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Matúškova 1654/8, Dolný Kubín
 5. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Liptovský Mikuláš
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Liptovsky Mikuláš (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Liptovský Mikuláš Branch (until 2015)
 6. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Martin

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Martin
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Martin (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Martin Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Bystrička 155, Bystrička
 7. Ústav pamäti národa

  • Nation´s Memory Institute
  • ÚPN
  • Slovakia
  • Miletičova 19 , P. O. Box 29, Bratislava
 8. Vojenský historický archív

  • Military History Archive
  • Slovakia
  • Krajná 27, Bratislava, Bratislavský kraj