Landratsamt Karthaus

  • Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Identifier
001880
Dates
1939-1945, 1821-1920
Type of Entity
Corporate Body

History

Po zajęciu w 1772 r. Pomorza przez Prusy utworzono landratury (starostwa powiatowe), urzędy wykonawcze szczebla powiatowego Kamery Wojennej i Domen. W wyniku reformy administracji prowincjonalnej w latach 1815-1819 landratury przekształcono w organy rejencji. Podlegały im bezpieczeństwo, sprawy wojskowe (mobilizacja, pobór, dostawy), policja, podatki, budownictwo, opieka zdrowotna, szkoły, kościoły, opieka społeczna, komunikcja lądowa i wodna, rolnictwo, lasy, miary i wagi, obieg pieniądza, sprawy komunalne. Po likwidacji w 1872 r. urzędów domenalno-rentowych, przejęły również administarcję terenów zarządzanych dotychczas przez urzędy domenalne. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę i likwidacji administracji pruskiej, na Pomorzu powołano starostwa powiatowe, które terytorialnie pokrywały się z dawnymi landraturami pruskimi przy uwzględnieniu nowych granic państwowych. Na podstawie dekretu Hitlera z 8 października 1939 r. zachodnie i północne tereny Polski włączono do Rzeszy Niemieckiej. Na terenach tych ponownie utworzono landratury. Działalność ich została zakończona z chwilą wyzwolenia terenów spod okupacji niemieckiej w 1945 r. (Na podstawie przewodnika Archiwum Państwowe w Gdańsku.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Sources

  • Sezam database